Opoka

Subskrybuje zawartość Fundacja "Opoka" - www.opoka.org.pl
Fundacja "Opoka" - Aktualności serwisu www.opoka.org.pl i Radia Watykańskiego
Zaktualizowano: 4 lata 11 tygodni temu

XXII Targi Wydawców Katolickich

18 marzec, 2016 - 11:00
od 7 do 10 kwietnia 2016 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbędą się targi, których organizatorami są Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich wraz z Zarządem Zamku Królewskiego w Warszawie, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski.
Kategorie: Portale religijne

Papież do studentów z całego świata: poznawać ludzkie problemy

17 marzec, 2016 - 19:38
3 tys. studentów z ok. 120 krajów świata spotkało się z Papieżem w Auli Pawła VI. Uczestniczą oni w spotkaniu Harvard World Model United Nations (Harwardzki Światowy Model Narodów Zjednoczonych), organizowanym co roku przez Uniwersytet Harvarda z Cambridge w USA i naśladującym w celach edukacji obywatelskiej obrady ONZ. Tym razem odbywa się ono w Rzymie. Jego najważniejszym owocem – powiedział Ojciec Święty – nie jest jednak samo nabywanie wiedzy o dyplomacji i systemach instytucjonalnych, choć i to ma swoje znaczenie.
Kategorie: Portale religijne

Franciszek: nadzieja nie pozwala pogrążyć się pośród trudności

17 marzec, 2016 - 19:37
Chrześcijańska nadzieja jest cnotą pokorną i silną, która nie pozwala nam się pogrążyć pośród licznych życiowych trudności. Papież Franciszek mówił o tym podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że nadzieja pokładana w Bogu nigdy nie zawodzi, jest źródłem radości i pokoju dla udręczonego serca, a tym samym fundamentalną cnotą w życiu chrześcijanina.
Kategorie: Portale religijne

Kard. Bagnasco: dzieci nie są rzeczami, które się produkuje

17 marzec, 2016 - 19:35
Pewne forsowane obecnie prawa wydają się służyć tylko bogatym, kosztem ubogich. Szczególnie te, które dotyczą kobiet i wykorzystywania ich ciała. Takimi mocnymi słowami przewodniczący włoskiego episkopatu odniósł się do lobbowanego w różnych środowiskach „prawa do posiadania dziecka”. Kard. Angelo Bagnasco mówił o tym na forum Rady Stałej Episkopatu Włoch. Wezwał jednocześnie do obrony tradycyjnej rodziny i do zdecydowanego sprzeciwu wobec legalizacji jakichkolwiek tworów pararodzinnych i paramałżeńskich. Tym samym odniósł się do toczącej się we Włoszech debaty o zrównaniu związków jednopłciowych z małżeństwem, jak też przyznaniu homoseksualistom prawa do adopcji i do korzystania z matek surogatek.
Kategorie: Portale religijne

Abp Gallagher: wolność religijna coraz bardziej zagrożona

17 marzec, 2016 - 19:33
Wspólnota międzynarodowa musi potwierdzić prawo do wolności religijnej i potępić wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji. Wskazał na to szef watykańskiej dyplomacji przypominając, że wolność religijna jest obecnie na świecie zagrożona jak nigdy wcześniej. Abp Paul Gallagher mówił o tym na kongresie misyjnym „Nasz Kościół i Kościół męczenników”.
Kategorie: Portale religijne

Kościoły Europy: wobec uchodźców rozsądek i solidarność

17 marzec, 2016 - 19:32
W związku z odbywającym się dziś w Brukseli posiedzeniem Rady Europy, które ma się zająć sprawą uchodźców, kilka organizacji zrzeszających europejskie Kościoły, w tym Konferencja Kościołów Europy (a także Eurodiaconia, EU-cord, Act Alliance, Kościelna Komisja do spraw migrantów w Europie), wezwało, aby „państwa europejskie dotrzymały swoich przyrzeczeń i wypełniły zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego”. Zaapelowano o „wzmocnienie pomocy dla ludzi w rejonie śródziemnomorskim, a równocześnie stworzenie bezpiecznych i legalnych korytarzy humanitarnych dla uchodźców, jak też udzielanie odpowiedniego wsparcia tym, którzy już przybyli do Europy”.
Kategorie: Portale religijne

Adhortacja o rodzinie po Wielkanocy

17 marzec, 2016 - 19:31
Kategorie: Portale religijne

Prezydent Portugalii u Papieża

17 marzec, 2016 - 19:30
Sytuacja w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu migracyjnego w rejonie basenu Morza Śródziemnego, znalazła się w centrum audiencji Papieża Franciszka dla prezydenta Portugalii. Wizyta w Watykanie była pierwszą podróżą zagraniczną Marcelo Rebelo de Sousy od chwili wybrania go w styczniu b.r. na nowego prezydenta tego kraju.
Kategorie: Portale religijne

Jerozolima, Muzeum Ziemi Świętej: Droga Krzyżowa

17 marzec, 2016 - 19:28
Przy Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w Jerozolimie otwarto dziś pierwszą sekcję multimedialnego Muzeum Ziemi Świętej. Mieści się ona w klasztorze Biczowania Pana Jezusa, który jest również siedzibą Franciszkańskiego Studium Biblijnego.
Kategorie: Portale religijne

Św. Patryk przypomina Irlandczykom, aby pomagali imigrantom

17 marzec, 2016 - 19:27
„Pozdrawiam Irlandczyków w kraju i za granicą, a szczególnie nowych Irlandczyków – tak licznych imigrantów, którzy uczynili z Irlandii swoją nową ojczyznę”. Tymi słowami rozpoczyna się list abp. Eamona Martina z okazji obchodzonej tam dzisiaj uroczystości św. Patryka, patrona tego kraju. Prymas Irlandii przypomniał, że w tym roku przypada 100-lecie odzyskania niepodległości. Równocześnie jest to w tym kraju rok „wielkich wyzwań związanych z biedą i brakiem mieszkań, jak też presjami wywieranymi na życiu rodzinne”.
Kategorie: Portale religijne

Chińscy katolicy uczestniczą w akcji „24 godziny dla Pana”

17 marzec, 2016 - 19:27
Chińscy katolicy odpowiedzieli masowo na zaproponowaną przez Ojca Świętego akcję „24 godziny dla Pana”, znaną w Polsce jako „Noc konfesjonałów”. W jej propagowaniu wykorzystano chińską sieć społecznościową WeChat i sms-y, które zachęcały wiernych do modlitwy, przystąpienia do spowiedzi i uczestnictwa w adoracji.
Kategorie: Portale religijne

Symbole ŚDM przed ikonostasem

17 marzec, 2016 - 14:13
Do Legnicy przybyły wczoraj peregrynujące po diecezji Symbole Światowych Dni Młodzieży. Powitanie ich, nastąpiło w legnickiej greckokatolickiej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Udział w uroczystości wzięli: greckokatolicki biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak i legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk.
Kategorie: Portale religijne

Rada Europy przeciw macierzyństwa zastępczego

17 marzec, 2016 - 12:13
Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ostatecznie odrzuciła 16 głosami przeciw 15 legalizację praktyki tzw. „macicy do wynajęcia”. Belgijska deputowana Petra de Sutter zaproponowała stworzenie międzynarodowych regulacji prawnych, które dopuszczałyby „macierzyństwo zastępcze”, jeśli nie związane byłoby to z płaceniem kobiecie zachodzącej w ciążę. Jednak członkowie Komisji uznali, że taka praktyka jest w każdym wypadku naruszeniem praw tak dziecka, jak i kobiety.
Kategorie: Portale religijne

Argentyna: konna pielgrzymka śladami przyszłego świętego

17 marzec, 2016 - 00:16
Sześciodniowa pielgrzymka śladami bł. José Gabriela Brochero zakończyła się wczoraj w argentyńskiej miejscowości Villa Cura Brochero, gdzie przed ponad stu laty był on proboszczem. Ostatni dzień wędrówki po przemierzanych niegdyś przez tego kapłana górskich szlakach zbiegł się z ogłoszeniem w Rzymie na konsystorzu kardynałów daty jego kanonizacji. Ks. Brochero zostanie zaliczony w poczet świętych 16 października.
Kategorie: Portale religijne

Audiencja ogólna: Bóg pociesza pośród utrapień

16 marzec, 2016 - 21:36
Bóg pociesza serce nawróconych – mówił Papież na audiencji ogólnej. Tematem katechezy było miłosierdzie, które przejawia się w pocieszeniu. Franciszek oparł swe rozważanie na fragmencie Księgi Jeremiasza, w którym prorok zapowiada powrót wygnanych Izraelitów do swej ziemi. Ostateczne wypełnienie tego proroctwa dokonuje się w Jezusie. „Prawdziwy i radykalny powrót z wygnania oraz pocieszające oświecenie po ciemności kryzysu wiary dokonuje się w wydarzeniu paschalnym, w pełnym i ostatecznym doświadczeniu miłości Boga, miłości miłosiernej, która daje radość, pokój i życie wieczne” – powiedział Papież.
Kategorie: Portale religijne

Papież: Bóg jest blisko prześladowanych chrześcijan

16 marzec, 2016 - 21:34
Papież Franciszek zapewnił bliskowschodnich chrześcijan, że Bóg jest blisko nich nawet pośród największych cierpień i prześladowań. Ojciec Święty mówił o tym w czasie audiencji środowej, pozdrawiając pielgrzymów języka arabskiego.
Kategorie: Portale religijne

Benedykt XVI rozmawia z belgijskim teologiem

16 marzec, 2016 - 21:33
Pozorny zanik poczucia winy, tęsknota za Miłosiernym Samarytaninem oraz kryzys wiary w wyniku posoborowego rozwoju dogmatu – o tym mówi Benedykt XVI w wywiadzie, którego udzielił belgijskiemu jezuicie ks. Jacquesowi Servais. Do rozmowy doszło w październiku przy okazji rzymskiego sympozjum teologicznego o usprawiedliwieniu. Wywiad został włączony do aktów sympozjum, a dziś udostępniono go prasie.
Kategorie: Portale religijne

Kard. Parolin po 5 latach wojny w Syrii: niech się zakończy

16 marzec, 2016 - 21:30
Nadzieję na zakończenie konfliktu syryjskiego wyraził watykański sekretarz stanu w 5. rocznicę jego wybuchu. Rozpoczął się on 15 marca 2011 r. Kard. Pietro Parolin wypowiedział się na ten temat, zwiedzając wczoraj zorganizowaną we włoskim senacie wystawę o dotychczasowej historii Jubileuszowych Lat Jubileuszowych, poczynając od roku 1300.
Kategorie: Portale religijne

Petycja ws. ludobójstwa na Bliskim Wschodzie

16 marzec, 2016 - 21:29
Amerykański episkopat wezwał katolików USA do podpisania petycji do Departamentu Stanu. Pierwsze zawarte w niej żądanie dotyczy zatrzymania ludobójstwa na Bliskim Wschodzie. Ponadto katolicy mają się domagać włączenia chrześcijan do przygotowywanej przez Departament Stanu formalnej deklaracji o ludobójstwie. W nadchodzących dniach podejmie on decyzję, czy Stany Zjednoczone wydadzą deklarację uznającą za ludobójstwo działania godzące w mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie.
Kategorie: Portale religijne

Pielgrzymka miłosierdzia UNITALSI

16 marzec, 2016 - 21:27
Odwiedziny w Kaplicy Sykstyńskiej, modlitwa przy Grocie Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich oraz przejście przez Drzwi Święte czterech rzymskich bazylik. Tak swój Jubileusz Miłosierdzia przeżywali członkowie UNITALSI wraz z podopiecznymi tej włoskiej organizacji zajmującej się transportem chorych do Lourdes i innych sanktuariów Europy.
Kategorie: Portale religijne