Nowe logo Festiwalu Wiary w Rzeszowie

festiwal wiary 2014 logo.jpg

19 czerwca br., w Uroczystość Bożego Ciała, rozpocznie się druga edycja Festiwalu Wiary w Rzeszowie (jako pierwsi prezentujemy jego nowe logo). Rozpoczęcie będzie powiązane z koncertem ewangelizacyjnym „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Szczególnym wydarzeniem będzie obecność na koncercie w Rzeszowie krzyża Światowych Dni Młodzieży. Historia tego krzyża wiąże się z Rokiem Jubileuszowym obchodzonym na przełomie 1983 r. i 1984 r. Na zakończenie Roku Jubileuszowego, towarzyszący obchodom krzyż, papież Jan Paweł II przekazał młodym. W imieniu całej młodzieży podarunek przyjęli członkowie Międzynarodowego Centrum Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Z tej okazji Papież wypowiedział następujące słowa: "Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie".
Odtąd, na życzenie Ojca Świętego, krzyż ŚDM był obecny podczas każdych międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W 1994 r. powstała nowa tradycja związana z peregrynacją krzyża: od tej pory podróżuje on przez cały rok po diecezjach kraju organizującego kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka ta stanowi formę duchowego przygotowania danego kraju do przyjęcia Papieża i młodzieży z całego świata. 13 kwietnia br. w Niedzielę Palmową papież Franciszek przekaże krzyż młodzieży z Polski, w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016 r.