Biskup rzeszowski Jan Wątroba bierzmował więźniów

zaklad karny rzeszow.JPG

30 kwietnia br. biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił sakramentu bierzmowania 8 więźniom przebywającym w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Bierzmowanie takie odbywa się nieregularnie w zależności od potrzeb. Ostatni raz miało miejsce w 2011 r., kiedy sakrament bierzmowania przyjęło 16 osób. Kandydaci do bierzmowania przygotowywali się przez indywidualne rozmowy z kapelanem więzienia. Brali też udział we wspólnych katechezach i nabożeństwach. Biskup Jan Wątroba w homilii zachęcił więźniów, aby mimo izolacji jakiej doświadczają, mieli poczucie, że nie są sami. Są z nimi patronowie, których wybrali z racji bierzmowania, pamięta o nich Kościół, a nade wszystko Pan Bóg. Razem z Biskupem Rzeszowskim Mszę św. koncelebrowali: naczelny kapelan więziennictwa ks. Paweł Wojtas oraz ks. Piotr Jakobik - kapelan więzienia w Rzeszowie. Na zakończenie spotkania więźniowie obdarowali Biskupa obrazem przedstawiającym Jana Pała II trzymającego krzyż, namalowanym ołówkiem przez jednego z więźniów.
Duszpasterstwo więzienne diecezji rzeszowskiej obejmuje opieką więźniów w Zakładach Karnych w Rzeszowie i Roztokach. Opiekę duchową nad skazanymi sprawuje 9 księży z parafii rzeszowskich i jasielskich. Diecezjalnym duszpasterzem więziennictwa oraz kapelanem Okręgu Inspektoratu Służby Więziennej jest ks. Piotr Jakobik. W duszpasterstwo w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zaangażowanych jest 6 kapłanów. Ksiądz Jakobik odpowiada za indywidualne spotkania, kierownictwo duchowe, przygotowanie i sprawowanie sakramentów. Pozostali księża są zaangażowani głównie w sprawowanie sakramentu Eucharystii. Regularnie w Zakładzie Karnym w Rzeszowie odprawia się dwie Msze św. w każdą sobotę i dwie Msze św. w każdą niedzielę. (tekst i foto: tn).