Ojczyzna skarbem - modlitwa za polonię w rzeszowskiej katedrze

festiwal polonijny 201413.JPG
festiwal polonijny 201411.JPG
festiwal polonijny 201412.JPG
festiwal polonijny 201410.JPG

Trzeba nieraz wyjechać z Ojczyzny, aby odkryć jej piękno – to słowa ks. Pawła Pietrusiaka - kaznodziei w czasie Mszy św. odprawionej 27 lipca br. o godz. 9.00 w katedrze rzeszowskiej. W Mszy św., której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, uczestniczyli członkowie zespołów, które przyjechały do Rzeszowa na XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W tym roku do Rzeszowa przyjechało 37 zespołów z 14 krajów. Na początku zgromadzenia eucharystycznego zebranych gości przywitał proboszcz rzeszowskiej katedry – ks. Jan Delekta. Zauważył radość i nadzieję z jaką nasi rodacy wracają do Rzeszowa. Oprawę liturgiczną: śpiewanie pieśni, psalmów i czytanie Pisma św. zapewnili członkowie zespołów folklorystycznych. Homilię wygłosił ks. Paweł Pietrusiak – rektor seminarium duchownego w Rzeszowie. Odwołując się do fragmentu Ewangelii według św. Mateusza o podobieństwie królestwa niebieskiego do skarbu ukrytego w roli, zauważył, że takim skarbem, obok wiary, jest także Ojczyzna. Otaczający nas świat jest rolą, w której możemy odkryć Pana Boga. Szczególnym nośnikiem wartości religijnych jest także folklor, który przez zwyczaje i tradycje, przekazuje pewne prawdy o człowieku i jego Stwórcy. Przed błogosławieństwem biskup rzeszowski, w związku z liturgicznych wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, które przeżywaliśmy 25 lipca, pobłogosławił wszystkich użytkowników pojazdów, zachęcając do wsparcia akcji Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska „1 grosz za 1 kilometr”. Pieniądze są przeznaczone na zakup m.in. samochodów, motocykli, rowerów dla polskich misjonarzy. W niedzielne popołudnie zespoły polonijne będą koncertować w różnych miejscowościach w okolicy Rzeszowa. W poniedziałek, 28 lipca na hali Podpromie odbędzie się koncert pt. „Folklor narodów świata”, natomiast we wtorek, 29 lipca, koncert galowy i zakończenie festiwalu. (tn)