IV Pielgrzymka do Ziemii Świętej

IV PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
21.02.-28.02.2015 r.

IV PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
21.02-28.02.2015 r.

Cena: 2990 ZŁ + 110 USD
Wylot i powrót do Rzeszowa

1. Dzień (Sb) POLSKA – TEL AVIV

Przylot do Tel Avivu, spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Emmaus. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2. Dzień (ndz) EIN KAREM – YAD VASHEM – BETLEJEM

Śniadanie. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Zwiedzanie Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

3. Dzień (pn) G. SYJON- G. OLIWNA

Śniadanie. Następnie wjazd na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Następnie Góra Syjon w Jerozolimie – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida i kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

4. Dzień (wt) WADI QELT- JERYCHO KACAR EL JAHUD – MORZE MARTWE - QUMRAN – BETANIA

Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Dla chętnych możliwość wjazdu na Górę Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia (15 USD/os). Przejazd do Kacar El Jahud – prawdziwego miejsca chrztu Pana Jezusa. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzecze Jordan. Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm). Następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Betania – kościół i grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5. Dzień (śr) JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6. Dzień (czw) CEZAREA - HAJFA - G. TABOR – KANA

Śniadanie. Przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Po drodze Cezarea Nadmorska – akwedukt z czasów rzymskich. Następnie wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

7. Dzień (pt) TABHA - G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM - NAZARET

Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Degustacja ryby św. Piotra. Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

8. Dzień (Sb) TLV - ODLOT

Śniadanie lub wczesne śniadanie w postaci ciastek, kawy i herbaty. Przejazd do Tel Avivu – spacer po najstarszej dzielnicy Jaffo z kościołem św. Piotra (tylko w przypadku późniejszego wylotu). Przejazd na lotnisko i odlot do kraju. Przylot do Polski i zakończenie pielgrzymki.

CENA OBEJMUJE:

- przelot samolotem z Polski do Tel Avivu

- ubezpieczenie KL i NNW

- ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych - pakiet rozszerzony

- na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem,

- opiekę przewodnika polskojęzycznego,

- zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (***) ze śniadaniem i obiadokolacją, pokoje 2-3 osobowe z łazienką,

- wjazd taksówką na Górę Tabor,

- rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim,

NIE UJĘTE W CENIE:

Dojazd i powrót z lotniska

dopłata do pokoju jednoosobowego: 190 USD/os.

napoje do posiłków,

wycieczki fakultatywne opisane w programie m.in. „Góra Kuszenia”, taca pielgrzymów zbierana na Mszach św.,

bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, ryba św. Piotra oraz zwyczajowe napiwki: 110 USD oddzielnie płatne u przewodnika lub osoby koordynującej wyjazd po przylocie do Izraela - opłata obligatoryjna

Zgłoszenia przyjmuje Ks. Janusz Sądel, Tel. 606 157 353

lub Matteo Travel kontakt poniżej

Zaliczka po zapisaniu się na listę w wysokości 890 zł na niżej podane konto.

Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu

Spotkania organizacyjne w dolnym kościele p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie, zawsze o godz. 18.00

1. 18.09.2014 r. (czwartek)
2. 11.12.2014 r. (czwartek)
3. 12.02.2014 r. (czwartek)

Biuro Podróży Matteo Travel,

tel. +48 504 189 508, pn.-sob. 9:00–17:00

Bank PKO BP SA nr konta 87 1020 4391 0000 6402 0108 7113

e-mail: biuro@matteotravel.pl, www.matteotravel.pl