10 lat od zakończenia I Synodu Diecezji Rzeszowskiej

synodrzeszowski11.JPG

21 listopada 1999 r. została powołana komisja przygotowawcza Pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej. Sam Synod rozpoczął się 24 marca 2001 r., a zakończył 20 listopada 2004 r. Jak czytamy w dekrecie biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego z 2 lutego 2001 r., jednym z celów synodu było ujednolicenie prawa diecezjalnego w związku z utworzeniem diecezji rzeszowskiej z terytorium dwóch diecezji: przemyskiej i tarnowskiej. Komisję Główną synodu tworzyli: bp Edward Białogłowski (przewodniczący), ks. Wiesław Szurek (zastępca przewodniczącego), ks. Józef Kula (przewodniczący Komisji ds. Ludu Bożego), ks. Andrzej Garbarz (przewodniczący Komisji ds. Nauczycielskiego Zadania Kościoła), ks. Jerzy Buczek (przewodniczący Komisji ds. Uświęcającego Zadania Kościoła), ks. Jan Szczupak (przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa) oraz ks. Stanisław Mac (przewodniczący Komisji ds. Administracyjno-Prawnych). Sekretariat Synodu tworzyli: ks. Jan Szczupak, ks. Janusz Sądel, ks. Piotr Steczkowski oraz s. Hieronima Janicka. Hasłem synodu były słowa Jezusa Chrystusa skierowane do Apostoła Piotra: Duc in altum. Przez trzy lata i osiem miesięcy trwały prace synodalne. Komisje tematyczne (5 głównych komisji było podzielonych na 23 mniejsze komisje) przygotowywały odpowiednie tematy i materiały, które były omawiane w zespołach synodalnych w parafiach, dekanatach oraz na międzydekanalnych kongregacjach synodalnych. W sumie przygotowano 45 numerów specjalnych Biuletynów Synodu Diecezjalnego. Na podstawie materiałów z parafii i dekanatu oraz kongregacji synodalnych komisje tematyczne przygotowały schematy dokumentów. Następnie odbywały się Sesje Plenarne w katedrze rzeszowskiej, gdzie głosowano nad podjętymi uchwałami (w sumie odbyło się sześć sesji plenarnych). Uroczyste zakończenie Pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej odbyło się 20 listopada 2004 r. Dekretem z tego dnia biskup rzeszowski Kazimierz Górny zatwierdził uchwały i ogłosił je jako diecezjalne partykularne prawo. Dokumenty obowiązują od 19 stycznia 2005 r. Wszystkie statuty Pierwszego Synodu razem z opisem prac synodalnych zostały wydane w publikacji pt. Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, ss. 581. (tn)