Duszpasterstwo Rodzin. Spotkanie opłatkowe

oplatek rodzin11.JPG

24 stycznia 2015 r. o godz. 9.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla osób związanych z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in. diecezjalni duszpasterze rodzin: ks. Marcin Jaracz i ks. Krzysztof Wędrychowicz. Biskup Białogłowski w homilii zwrócił uwagę m.in. na przygotowania do Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2015 r. na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Będzie ono kontynuacją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu w październiku 2014 r., którego tematem były „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Po Mszy św. zebrani przeszli do budynku Kurii Diecezjalnej, gdzie był czas na życzenia i kolędowanie. Zebrani wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. W czasie spotkania pani Barbara Wiater obchodziła jubileusz dziesięciolecia pracy w Wydziale Rodzinnym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. (tn)