W drodze do Emaus - biblijny dzień skupienia Fundacji Troska

emaus 113.jpg
emaus 114.jpg
emaus 112.jpg

Od 31 stycznia do 1 lutego 2015 r., w domu Fundacji Troska w Kozłówku, został zorganizowany biblijny dzień skupienia dla dorosłych pod nazwą „W drodze do Emaus”. Uczestniczyło w nim 20 osób. Dzień skupienia rozpoczął się w piątek o godz. 19.00. Ksiądz Piotr Gnat z Fundacji Troska, wygłosił dwie katechezy przy kominku na temat: "Katechumenat w starożytnym kościele w kontekście dzisiejszych wyzwań pastoralnych” oraz "Wyjaśnienie przypowieści o siewcy”. Wieczorem był czas na wspólne rozmowy, śpiewy i wypoczynek. W sobotę, w drugim dniu do południa, uczestnicy wysłuchali również dwóch katechez o tematyce: „Samarytanka a moje pragnienia” oraz „Kobieta cudzołożna a sakrament spowiedzi”. Po obiedzie chętni spacerowali po Strzyżowsko-czarnorzeckim Parku Krajobrazowym. O godz. 16.00 do uczestników dnia skupienia przyjechał bp Jan Niemiec - fundator domu, który odprawił Mszę św. i wygłosił homilię, wyjaśniając perykopę biblijną na temat burzy na jeziorze (Mk 4. Po Eucharystii odbyła się kolacja, podczas której uczestnicy rozmawiali z bp. Janem. Dla wszystkich był to czas szczególnego umocnienia wiary, wypoczynku, budowania pięknych relacji i uczenia się odpowiedzialności za Kościół.

Magdalena Wójcik