Kongregacja kapłańska o małżeństwie i rodzinie

kongregacja 17.JPG
kongregacja 13.JPG
kongregacja 14.JPG
kongregacja 11.JPG
kongregacja 16.JPG
kongregacja 15.JPG
kongregacja 12.JPG

„Zależy nam, by duszpasterze zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w funkcjonowaniu parafii pełnią rodziny. Troska o rodziny jest fundamentem wszelkiej działalności duszpasterskiej związanej z formacją w różnych ruchach i stowarzyszeniach” – mówił ks. Marcin Jaracz, duszpasterz rodzin diecezji rzeszowskiej, w czasie kongregacji kapłanów diecezji rzeszowskiej. 7 marca br. na godz. 9.00 do Domu Diecezjalnego „Tabor” w Rzeszowie przybyło około trzystu duchownych.
Kongregacja odbyła się pod hasłem: „Misja Kościoła wobec narzeczonych, małżeństw i rodzin we współczesnym świecie”. Temat spotkania nawiązywał do obradującego w październiku 2014 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu, którego tematem były „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Spotkanie było jednocześnie przygotowaniem do Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które obradować będzie od 4 do 5 października 2015 r. na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Kongregacji przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Zebrani wysłuchali dwóch wykładów: Jolanty i Grzegorza Frankowskich z ruchu „Spotkania małżeńskie” w Krakowie pt. „Narzeczeni, małżonkowie i rodzice we wspólnocie Kościoła” oraz ks. Wacława Sopla pt. „Kapłan wobec życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle „Familiaris consortio” i „Lineamenta” Synodu Biskupów na temat wyzwań duszpasterskich wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Spotkanie było także okazją do przedstawienia najbliższych wydarzeń duszpasterskich w diecezji. O godzinie 13.00 analogiczne spotkanie, z udziałem księży pracujących w południowej części diecezji rzeszowskiej, rozpoczęło się w kościele farnym w Jaśle. (tn)