Delegacja księży z diecezji rzeszowskiej w obozie koncentracyjnym w Dachau

29/04/2015 23:58
Europe/Warsaw

29 kwietnia 2015 r. odbędzie ogólnopolska pielgrzymka z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Diecezję rzeszowską będzie reprezentować dziesięciu księży. Głównym punktem pielgrzymki będzie Msza św. na terenie muzeum KZ Dachau koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i kard. Reinharda Marxa - arcybiskupa Monachium i Fryzyngi oraz przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemiec. Natomiast po południu na wzgórzu katedralnym we Fryzyndze odbędzie się nabożeństwo dziękczynne z modlitwą o pokój i pojednanie.
Obóz w Dachau został założony przez hitlerowców 22 marca 1933 r. w opuszczonej fabryce amunicji. Był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym dla izolowania politycznych przeciwników reżimu, duchownych i Żydów. W ciągu 12 lat jego istnienia w Dachau i obozach filialnych więziono ponad 200 tys. ludzi z 40 krajów okupowanych przez Niemcy. Zamordowanych zostało 148 802 więźniów (w tym około 28 tys. Polaków i 13 tys. Żydów).
Obóz pełnił funkcję głównego miejsca zagłady dla duchownych z Kościołów chrześcijańskich (katolickich, protestanckich i prawosławnych). Ogólnie przebywało tu przeszło 2794 duchownych, w tym 1773 kapłanów z Polski (byli także duchowni z Niemiec, Francji, Czech i Austrii). Niemcy zamordowali ogółem 1034 duchownych, w tym 866 Polaków. Tych, którzy przeżyli – ogólnie około 67 tys. osób - wyzwoliły 29 kwietnia 1945 r. wojska amerykańskie. W gronie 108 męczenników II wojny światowej, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, znaleźli się m. in. byli księża więźniowie Dachau: bł. bp Michał Kozal oraz bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. W Dachau zginął urodzony w Ustrobnej koło Krosna Stanisław Kostka Starowiejski – działacz społeczny, kościelny i charytatywny – również należący do grona 108 błogosławionych męczenników. (tn)