Święcenia diakonatu w diecezji rzeszowskiej

diakonat 2014.JPG

Człowiek, który jest napełniony tylko duchem tego świata nie może być diakonem. Istotą bycia diakonem jest otwarcie na Ducha Świętego – mówił do kandydatów do święceń diakonatu biskup rzeszowski Jan Wątroba. 16 maja 2015 r. o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej udzielił święceń diakonatu trzynastu klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

16 maja br. o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 13 klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia przyjęli: Radosław Banaś z Nowego Żmigrodu, Andrzej Dragan z Weryni, Dawid Jucha z Bratkowic, Dominik Kiełb z Łowiska, Michał Liput z Kielanówki, Sławomir Lubas z Lutczy, Mariusz Mastaj z Jasła (parafia Miłosierdzia Bożego), Mateusz Pęcherek z Jasła (parafia Wniebowzięcia NMP), Michał Piętka z Rzeszowa (parafia św. J. S. Pelczara), Dominik Radoń z Ropczyc (parafia św. Michała Archanioła), Łukasz Tama z Medyni Głogowskiej, Rafał Wroński z Jasła (parafia Matki Bożej Częstochowskiej) i Piotr Zdeb z Łowiska.
W homilii Biskup Rzeszowski powiedział o nadziei jaką z nowo wyświęconymi diakonami wiąże Kościół rzeszowski, a w nim poszczególne grupy, między innymi duchowni czekający na współpracowników i następców, a także chorzy przebywający w szpitalach i domach opieki Nadzieja zakorzeniona jest w zaufaniu. Biskup Jan przypomniał, że zaufanie wynika z dobrej opinii budowanej latami przez szlachetność, czystość intencji i miłość. Drugim ważnym czynnikiem umacniającym zaufanie jest otwarcie na działanie Ducha Świętego i postępowanie zgodnie z Jego natchnieniami. Podkreślił, że człowiek, który jest napełniony tylko duchem tego świata nie może być diakonem. Istotą diakonatu jest otwarcie na Ducha Świętego. Trzecim czynnikiem jest mądrość, która pomaga kierować się dobrem. Mądrość diakona płynie z mądrości Bożych słów i mądrości Kościoła. Przedstawiając oczekiwania wobec diakonów, związane z osobistą świętością, podkreślił, że te wymagania wynikają z wielkości i świętości dzieł, do których wezwani są diakoni. Kaznodzieja jako wzór przedstawił diakonom diakonów: Szczepana i Filipa, a także wspominanego w liturgii 16 maja św. Andrzeja Bobolę – kapłana i męczennika.
Diakonat to pierwszy stopień święceń przygotowujących do kapłaństwa. Diakoni pełnią posługę słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom podczas Eucharystii i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji. Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują określone zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi. Bezpośrednim przygotowywaniem do tego wydarzenia są tygodniowe rekolekcje zamknięte, które prowadził dla kandydatów do świeceń – ks. dr Jan Kulig – ojciec duchowny WSD w Rzeszowie. Zgodnie z planami, w przyszłym roku, w sobotę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, diakoni przyjmą święcenia kapłańskie. (tn)

Zdjęcie z święceń diakonatu w 2014 r. (tn)