Zapisy na II Podkarpackie Spotkanie Lirników w Haczowie