17. rocznica wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie

2 czerwca minęła 17. rocznica wizyty w Rzeszowie papieża Jana Pawła II. Dokładnie 2 czerwca 1991 r. Ojciec Św. spotkał się z wiernymi na błoniach przed rzeszowską katedrą. Ta pielgrzymka natchnęła wiernych tak bardzo potrzebną siłą, wiarą i nadzieją. W spotkaniu uczestniczyło ponad 600 tys. mieszkańców regionu. Jan Paweł II beatyfikował wtedy zmarłego w 1924 r. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, ordynariusza diecezji przemyskiej, twórcę zakonu Służebniczek Najświętszego Serca Jezusowego.

Ojciec święty skierował do nas wówczas słowa, które do dziś brzmią w sercach Polaków, i które znajdują się teraz na jednej z tablic w Alei Przesłania Papieskiego w powstającym na błoniach Parku Papieskim. Po Mszy św. późnym popołudniem Ojciec Św. konsekrował kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ks. BP