Kongres szkół im. ks. Bronisława Markiewicza

"Radosną twarz przyniosę bratu memu" - pod takim hasłem 17 czerwca w Miejscu Piastowym odbył się III Kongres Szkół im. ks. Bronisława Markiewicza. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 osób z 16 placówek szkolnych, m.in. liczna reprezentacja Szkoły Podstawowej im. ks. Markiewicza w Baryczce. Uczniowie reprezentowali 6 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 1 ośrodek szkolno-wychowawczy oraz 3 michalickie szkoły ponadgimnazjalne.

Spotkaniu w części liturgicznej przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik. Homilię o poszukiwaniu w młodości dobra i unikaniu grzechu z wizualizacją przedstawionych treści wygłosił prefekt NSD w Miejscu Piastowym ks. Kazimierz Joniec. "Dotyk Ojca" to nabożeństwo uczczenia relikwii patrona zgromadzonych szkół, które miało miejsce bezpośrednio po Eucharystii. Muzykę i śpiew podczas liturgii i nabożeństw przygotował zespół wokalno-instrumentalny z Oratorium w Stalowej Woli. Wystąpił także zespół góralski z Pewli Ślemieńskiej "Hajduki". Całość poprowadzili ks. Krzysztof Poświata i Marta Januszewska, dziennikarka Radia Via.
Ks. BP