Polonusi rozpoczęli Festiwal w Katedrze

Logo Festiwalu

W piątkowy poranek (18.07.b.r.) Katedra Rzeszowska została ubarwiona obecnością w kolorowych strojach ludowych Polonusów z 43 zespołów przybyłych z całego świata na XIV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2008. Festiwal bowiem już od początku postania Diecezji Rzeszowskiej rozpoczyna się uroczystą Mszą św. sprawowaną w Rzeszowskiej Katedrze.

Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski. Homilię zaś wygłosił Ks. Prałat Stanisław Słowik. „Nie bądź chrześcijaninem byle jakim, ale chrześcijaninem naprawdę” – zaapelował do uczestników Mszy św. wspominając wspaniałych bohaterów z Podkarpacia: Leopolda Lisa Kulę, bohaterskiego żołnierza Legionów Piłsudskiego czy rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów z Kraczkowej, zamordowanych przez hitlerowców za ratowanie Żydów. Poprzez kultywowanie wartości narodowych, pamięć o bohaterach, a przede wszystkim przez kulturę zespoły polonijne mogą przyczyniać się do podtrzymywania wiary wśród Polonii. „Czynnikiem łączącym Polaków na całym świecie jest wiara i kultura. Naród trwa w swojej tożsamości przez własną kulturę” – cytując Jana Pawła II podkreślił kaznodzieja.
Biskup Rzeszowski na zakończenie Mszy św. życzył uczestnikom, aby nosili w swoich sercach zawsze to co piękne i szlachetne. Zaapelował, aby nie zapominali, iż korzeniem naszej polskiej kultury jest wiara i miłość Ojczyzny. Biskup Rzeszowski zaapelował: „Nieście więc współczesnemu światu to co szlachetne i piękne. Nieście wartości duchowe , które polska pielęgnuje przez tysiąc lat. Bądźcie dumni z historii Polski, z ogromnego poświęcenia Narodu polskiego, zwłaszcza w czasach walki z hitleryzmem i komunizmem. Bądźcie dumni, że jesteście synami Narodu polskiego. Kochajcie Pana Boga i Matkę Najświętszą i kochajcie Polskę. Bądźcie ludźmi wielkiej nadziei”.
Liturgię przygotowali uczestnicy festiwalu. Czytanie odczytał przedstawiciel zespołu Syberyjski Krakowiak z Rosji, zaś psalm zaśpiewali przedstawiciele zespołu Krakus z USA. Modlitwę wiernych wypowiedzieli przedstawiciele zespołów: „Polonez” z Kanady, „Kukułeczka” z Łotwy, „Krzmienieckie Barwinki” z Ukrainy, „Biały Orzeł” z USA, „Wesoły Lud” z USA, „Karolinka” z Anglii, „Polskie Orły” z Kanady.
Dary ofiarne złożyli przedstawiciele zespołu „Wesoły lud z USA, złożyli ornat i kielich z pateną. Dary te zostały przekazane na zakończenie Mszy św. przedstawicielom zespołu ”Sołonczanka” z Rumunii. Pieśni w czasie Mszy św. śpiewali min. Zespół „Lipka” z Czech, „Sołonczakna” z Rumunii, Chór Hutnik pod kierunkiem Czesława Drzewieckiego, który otwierał I Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie.
Uroczystość zakończył wspólny śpiew hymnu „Boże coś Polskę”.
Na uroczystości byli obecni także przedstawiciele władz (Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Rzeszowa) Uroczystość transmitowała Telewizja Trwam, Telewizja Rzeszów oraz Radio Maryja, Radio Via i Radio Rzeszów. Uczestnicy Mszy św. łączyli się duchowo z uczestnikami Światowego Dnia młodzieży w Sydney.

Ks. Janusz Sądel