SĄD BISKUPI

SĄD BISKUPI

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
tel. 17 852 44 15, fax 17 852 17 83

Poradnia prawna:

czynna w poniedziałki w godz. 9.00-13.00 i od 14.00-16.00,
tel. 17 852 44 15.

nr konta bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Grupa Pekao S.S.
I Oddział w RZeszowie
03 1240 1792 1111 0000 1973 5126

Wikariusz Sądowy (Oficjał):
Ks. dr Józef Kula, oficjał Sądu Biskupiego od 03, RM, KKK, zam. Ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

Ks. dr Janusz Sądel, wiceoficjał Sądu Biskupiego od 14, RM, KKK, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

Obrońcy węzła małżeńskiego:

Ks. dr Józef Mituś MS, 31, 55, obrońca węzła małżeńskiego od 97,
Ks. mgr lic. Roman Wałczyk, RM, KKKS, obrońca węzła małżeńskiego od 09
Ks. dr Robert Kantor, obrońca węzła małżeńskiego od 08,
Ks. dr Marek Zaborowski, obrońca węzła małżeńskiego od 08,
S. dr Danuta Fudali (Franciszkanki Rodziny Maryi), obrońca węzła małżeńskiego od 12.

Notariusze:

Ks. mgr lic. Grzegorz Nagi EC
Ks. mgr Rafał Przędzik , EC

Protokolanci:

P. lic. Beata Bator
Ks. mgr lic. Andrzej Urban

Sędziowie:

Ks. dr Józef Kula RM, KKK, od 1997
Ks. dr Przemysław Drąg, EC, 74, 99, od 07
Ks. Infułat Stanisław Mac, od 98
Ks. dr Janusz Sądel RM, KHKK, od 03
Ks. dr Piotr Steczkowski RM, od 02
Ks. mgr lic. Stanisław Walczak RM, od 99
Ks. dr Tadeusz Wyskiel RM, od 97
Ks. dr Marek Story, od 14