Order Odrodzenia Polski dla Adama Pawlusia

Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu w Jaśle otrzymał jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie wręczył mu prezydent RP Lech Kaczyński, podczas obchodów rocznicy powstania "Solidarności", które odbyły się 31 sierpnia w Gdańsku. Order Odrodzenia Polski (ustanowiony w 1921 r.) nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

„Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie. Czuję się zaszczycony, że na tej uroczystości w 20. rocznicę strajków sierpniowych z 1988 r. i w 28. rocznicę Porozumień Sierpniowych, byłem w tym historycznym miejscu i otrzymałem takie zaszczytne wyróżnienie” - mówi Adam Pawluś. Z "Solidarnością" Adam Pawluś związał się w latach 80. Za swoją działalność opozycyjną był skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności i karę dwóch lat pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Załężu i Hrubieszowie, gdzie uczestniczył w strajkach głodowych więźniów. Po zwolnieniu z więzienia podjął działalność w strukturach podziemnych "Solidarności". Był inicjatorem wykonania pamiątkowych tablic ku czci ks. Jerzego Popiełuszki (1987) i marszałka Józefa Piłsudskiego (1988), wmurowanych na frontonie kościoła pw. św. Stanisława Bpa - kolebce jasielskiej "Solidarności".
Ks. BP