Poświęcenie figury św. Jana Nepomucena przy Moście Zamkowym

Św. Jan Nepomucen przy Moście Zamkowym w Rzeszowie

W dniu 16.09.2008 r. Biskup Rzeszowski dokonał uroczystego poświęcenia figury św. Jana Nepomucena, który znalazł swoje nowe miejsce przy Moście Zamkowym na Nowym Mieście.
Figura ta została postawiona w XVII w. przy grobli w południowo - wschodniej części Rzeszowa przy ulicy Podzamcze, obecnie Dąbrowskiego. W 1969 r. figura została usunięta i porzucona na cmentarzu na Staromieściu. Dzięki staraniom śp. Ks. Prałata Folty. proboszcza na Staromieściu, figura znalazła bardziej zacne miejsce przy kościele. W 2008 r. roku figura, dzięki zaangażowanaiu Prezydenta Miasta Rzeszowa, została pieczołowicie zakonserwowana i poddana zabiegom restauracyjnym. Znalazła też nowe miejsce przy Moście Zamkowym w Rzeszowie.