VIII Dzień Papieski 12 października 2008

Plakat Dnia Papieskiego

Jan Paweł II – Wychowawca Młodych
W niedzielę 12 X 2008 r. będziemy przeżywali w całej Polsce VIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych.
Dla obsługi Dnia Papieskiego młodzież przygotowała stronę:
www.dp-rzeszow.ovh.org

Wydarzenie to ma na celu:
1. promowanie kultury chrześcijańskiej
2. propagowanie nauczania papieskiego
3. pogłębianie więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem
4. wspomaganie edukacji młodego pokolenia.
Z Dniem Papieskim jest ściśle związana budowa tzw. „żywego pomnika Jana Pawła II”. Tym żywym pomnikiem są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta pochodzący z niezamożnych rodzin. Opiekę nad nimi sprawuje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W naszej diecezji papieskie stypendia edukacyjne z Warszawy otrzymuje 45 osób. Zaś
w diecezjalny program pomocy naukowej zostało włączonych w roku 2007/08 100 uczniów.
Sugestie organizacyjne
1.Dni Papieskie 2008 stanowią dla nas kolejną szansę ewangelizacyjno-duszpasterską.
2.Materiały na Dzień Papieski 2008 (konspekty katechez, homilie, itd.) są do pobrania na stronie www.dzielo.pl.
3.Przekazujemy Plakat oraz materiały do przeprowadzenia zbiórki na stypendia papieskie. Koperta zawiera (naklejki, obrazki oraz instrukcję).
4.W niedzielę 12 X 2008 r. Biuro Obsługi Dnia Papieskiego będzie zlokalizowane
w budynku Kurii Diecezjalnej (ul. Zamkowa 4; tel. 017 – 852 44 19; 602 – 66 76 94). Tu będą na bieżąco przyjmowane pieniądze ze zbiórki kościelnej oraz ze zbiorki publicznej.
5.Kalendarium obchodów Dnia Papieskiego 2008 jest tworzone na stronie internetowej Radia VIA (kliknąć na plakat DP 2008). Informacje o przygotowywanych wydarzeniach w parafii, w gminie i w szkole kierować do ks. Janusza Podlaszczaka (kom. 602 – 66 76 94; e-mail: jpodlaszczak@pcen.pl). Należy podać następujące dane: nazwę wydarzenia; miejsce, datę i godzinę wydarzenia; organizatora. O planowanych przez Was inicjatywach będziemy mówić na antenie Radia VIA podczas audycji Studio Dnia Papieskiego (w środy
i w piątki w godz. 14.40 – 14.50 w dniach: 24 i 26 IX oraz 1,3, 8, 10, 15 i 17 X 2008).
6.PROPOZYCJA! Do pozyskiwania funduszy na stypendia papieskie czyli na „żywy pomnik Jana Pawła II” w diecezji rzeszowskiej starać się zaprosić lokalne firmy, sklepy, cukiernie, indywidualne osoby. Sklepikarz, cukiernik może wystawić puszkę
z logo Dnia Papieskiego 2008 u siebie w lokalu w dniach 10 – 16 X br. Można dokonać wpłaty na konto Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie (ul. Zamkowa 4; 35-032 Rzeszów). Nr konta: 56 1020 4391 0000 6202 0078 3092. Tytułem: darowizna na Dzień Papieski 2008.
7. Na stypendia papieskie ogólnopolskie można przekazywać fundusze w następujących formach od 15 IX do 17 X 2008: SMS (hasło: POMOC) na numer 7250; połączenie audiotele z numerem 0-400-20-72-50; wpłata na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.

Z poważaniem
ks. Janusz Podlaszczak
koordynator Dni Papieskich 2009

Propozycje działań
-informacje ogólne o Dniach Papieskich na stronie www.dzielo.pl.
-Msza św. za papieża; nabożeństwa różańcowe; adoracje
-modlitwy w intencji Ojca Świętego i Kościoła po każdej Mszy św.
-Apele Jasnogórskie, czuwania, adoracje
-wystrój kościoła i okolicy (flagi papieskie, portrety Jana Pawła II i Benedykta XVI, ...)
-wystawa o Janie Pawle II i o Benedykcie XVI w gablotce parafialnej
-poświęcenie numeru gazetki parafialnej Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI (osoba, nauczanie, dokumenty), stoisko z książkami o tematyce religijnej
-opracowanie artykułów dotykających wybranych zagadnień z nauczania papieskiego
-koncert (parafialnej scholi, chóru czy innego zespołu) poświęcony papieżowi
-występ teatralny, montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież
-prelekcje i konferencje nt. Jana Pawła II i Benedykt XVI – wychowawcy młodzieży w (grupach AK, SRK, DK, KSM, Oazy, LSO, Caritas, DSM, RAM, itd.)
-podejmowanie problematyki Dnia Papieskiego na spotkaniach „duszpasterstw branżowych” (np. Koła Żywego Różańca, Towarzystwo Przyjaciół WSD, KSW, itd.)
-pokazy filmowe lub pokazy slajdów, akademia szkolna
-przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny i Benedykta XVI do Polski
-pisanie listów do Papieża Benedykta XVI, przygotowywanie albumów, itd.
-konkursy dla dzieci z wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI
-postanowienia
-pielgrzymka, wyprawa śladami Jana Pawła II
-zachęcanie do nabywania i umożliwienie zakupu dokumentów papieskich
-przygotowanie wolontariuszy do zbiórki pieniężnej w Dniu Papieskim podczas akcji „Dzielmy się miłością”.
-pozyskiwanie dodatkowych funduszy od osób indywidualnych i firm
-zgłoszenie tych inicjatyw do Kalendarium Dnia Papieskiego 2008 w Diecezji Rzeszowskiej do ks. Janusza Podlaszczaka.