Nowy rektor URz obejmuje rządy

Prof. Stanisław Uliasz, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 25 września odebrał uroczyście insygnia swojej władzy. Teraz oficjalnie musi zmierzyć się z poważnymi zadaniami, które stoją przed nowym rektorem. Uroczystość odbyła się w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W mowie pożegnalnej ustępujący rektor prof. Włodzimierz Bonusiak życzył swojemu następcy satysfakcji z kierowania uczelnią oraz pomyślnej współpracy z nauczycielami akademickimi. Z kolei prof. Stanisław Uliasz podziękował za trud prowadzenia uniwersytetu oraz przypomniał o nowych wyzwaniach, jakie stoją teraz przed nim. Pierwsze z nich to zdobycie aż 12 uprawnień doktoryzowania, żeby uczelnia utrzymała status uniwersytetu. Drugie ważne zadanie to rozpoczęcie wielkich inwestycji, żeby uniwersytet mógł się rozwijać. W uroczystości uczestniczył również bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski, który pogratulował prof. Uliaszowi powierzonego mu stanowiska i zarazem złożył wyrazy szacunku ustępującemu rektorowi.
Ks. BP