Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Przez lata pracowali i zarabiali, teraz są na rentach i emeryturach, a ich dzienny „grafik” wyznaczają - jak sami mówią - wizyty u lekarza. Ale choć życie seniora na co dzień nie jest usłane różami, oni się nie poddają i codziennie dzielnie stawiają czoła nowym wyzwaniom. 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Jak podkreśla ks. Dariusz Gościmiński, dyr. Domu Księży Seniorów w Rzeszowie, naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest dbanie o rodziców, starszych, którzy osiągają jesień swojego życia.

„To na rodzinie spoczywa obowiązek opieki. Bardzo ważna jest miłość rodzinna w odniesieniu do osób starszych” – mówił ks. Gościmiński. Niestety dla wielu starszych przystanią na ostatnie lata życia staje się Dom Pomocy Społecznej. Przyczyny, dla których trafiają do tego typu placówek, są bardzo różne. Jednak wielu mieszkańców traktuje DPS jak własny dom. „Nasi podopieczni potrzebują przede wszystkim rodzinnego ciepła, rozmowy, zainteresowania. My staramy się im to zapewnić” - mówi Wiesław Wołoszyn, dyr. DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 r. Ma zwracać szczególną uwagę na problem traktowania seniorów w społeczeństwie.