Inauguracja roku akademickiego i rocznica wyboru Jana Pawła II

Msza Św. 15.X. w Katedrze z arcybiskupem M. Mokrzyckim

Diecezja Rzeszowska uczciła 30 - rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrowa w wigilię tego wydarzenia. W rzeszowskiej katedrze o godz 18.30 sprawowana była uroczysta Msza święta o beatyfikację sługi bożego Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki, koadiutor Archidiecezji Lwowskiej, długoletni sekretarz Jana Pawła II.

Uroczystość była także inauguracją roku akademickiego uczelni wyższych działających na terenie Diecezji Rzeszowskiej.
Uroczystości rozpoczęły się na błoniach papieskich, gdzie odbył się krótki program słowno-muzyczny przypominający to wydarzenie.Młodzież akademicka złożyła ślubowanie, zapalono znicze przy obelisku i złożono kwiaty, a następnie z modlitwą różańcową uczestnicy przeszli do Katedry na Mszę Świętą".
Homilię wygłosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Była ona niezwykłym wspomnieniem osobistego sekretarza Ojca św., o jego duchowym życiu. NA zakończenie Mszy św. Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski przekazał w imieniu Diecezji Rzeszowskiej na ręce rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, obraz św. Jadwigi Królowej, wierną kopię obrazu z Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Św. Jadwiga Królowa jest patronką tej rzeszowskiej uczelni.
Uroczystość uświetniły chóry akademickie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Po uroczystości odbyło się w Sali Papieskiej spotkanie pracowników nauki.
Wydarzenia transmitowała Telewizja Rzeszów i Radio VIA.