Tydzień Misyjny

„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei” pod takim hasłem w dniach 19-25 października obchodziliśmy Tydzień Misyjny. Cały ten czas był okresem wzmożonej modlitwy w intencji misji i misjonarzy, ale również zbiórki na rzecz ewangelizacji w krajach misyjnych. Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na świecie pracuje ponad 2 tys. polskich misjonarzy, wśród nich 26 z naszej diecezji. Na co dzień muszą się zmagać z wieloma trudnościami.

Wioski, gdzie głoszą Ewangelię niejednokrotnie oddalone są od siebie o setki kilometrów, a kościoły i wspólnoty wiernych muszą budować od podstaw. Na przykład w Czadzie pracuje ks. Paweł Pietrusiak. Jest wicerektorem Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego. Jak mówi kapłan w Afryce musi się zmagać z wieloma problemami, ale nie może się zrażać. Z trudnościami zmagają się też ciągle duchowni pracujący w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ks. Jan Trela jest misjonarzem w Kazachstanie. Obecnie jest proboszczem parafii, której obszar porównywalny jest do 2/3 powierzchni Polski. Tylko na Ukrainie jest 300 księży, zakonników i sióstr zakonnych z Polski w tym 40. z Podkarpacia. „Zapotrzebowanie na kapłanów, siostry zakonne, świeckich jest dzisiaj ogromne. Tak w Afryce, Ameryce Łacińskiej, jak i w krajach europejskich – mówi ks. Stanisław Tarnawski, dyr. Referatu Misyjnego naszej diecezji. Biskupi z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, a nawet z Węgier zwracają się o pomoc, aby kapłani przyjechali i głosili Ewangelię” – dodaje ks. Tarnawski.
Ks. BP