Święto Polski niepodległej w Sokołowie

We wtorek 11 listopada Polska świętowała ważną, 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Refleksję na temat wolności podjęto m.in. w Sokołowie Małopolskim. Gminne obchody o charakterze religijno-patriotycznym zorganizowały: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej we współpracy z burmistrzem sokołowskim i miejscową parafią.

Uroczysta Msza św. była sprawowana w sokołowskim kościele parafialnym o godz. 1000. Przewodniczył jej proboszcz i wicedziekan sokołowski ks. Jan Prucnal. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele, członkowie organizacji katolickich, społecznych, kulturalnych i sportowych. Szczególnego nastroju dodawała obecność czterech pocztów sztandarowych – Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Sportowego Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
We wstępie do Eucharystii celebrans mówił: „Zgromadziliśmy się, by dziękować Panu Bogu za dar wolnej Ojczyzny. Przeżywamy 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasze przyjście do świątyni w dzisiejszym dniu jest znakiem wiary, że losem człowieka, ale także losami świata rządzi Pan Bóg. Bowiem Pan Bóg jest Tym, który wymierza sprawiedliwość. Tym, który staje po stronie skrzywdzonego”
Okolicznościowe kazanie wygłosił również ks. Jan Prucnal. Przypomniał w nim o wartości wolności i zarazem o zobowiązaniach, jakie ciążą na narodzie polskim. „Jako ludzie wierzący mamy świadomość, że nie tylko działania człowieka, działania naszych ojców przyniosły Polsce niepodległość” – mówił kaznodzieja. – „Gdy podejmuje się refleksję na temat odzyskania wolności, historycy analizują tamte czasy. I dobrze, że to czynią. Tak trzeba. Rocznice pobudzają do analizy dziejów. To wszystko ma swoją wartość. Zamyślamy się nad czynami ludzi, którzy włączali się w zrywy narodowe. Wspominamy więc z wielkim szacunkiem bohaterów powstania listopadowego, powstania styczniowego, I i II wojny światowej, legionistów. Wspominamy ich, ale przede wszystkim obejmujemy serdeczną modlitwą. Polecamy Bogu nie tylko tych, którzy zginę liza wolną Ojczyznę, ale również tych, którzy dla tej idei podejmowali trudy i cierpieli prześladowania”.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło przejście na sokołowski Rynek. Tam, przy Pomniku Wdzięczności za Odzyskaną Wolność miała miejsce dalsza część uroczystości religijno-patriotycznej. Zgodnie z coroczną tradycją przemówienie wygłosił burmistrz sokołowski Andrzej Ożóg: „Powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom, wizjonerom za niezależny byt państwowy, za Polskę – Ojczyznę, za to, że możemy się spierać o kierunki rozwoju naszego kraju. Pamiętamy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i wielu innych Polaków patriotów, którzy tworzyli nasz niepodległy zrąb państwowy. Uczmy się ich mądrości, nie popełniajmy błędów. Czymś normalnym jest spierać się o wizje rzeczywistości i rozwoju. Czymś głupim jest natomiast szkalować adwersarzy i tych, co robią coś dobrego, pożytecznego”.
Następnie uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim przedstawili program artystyczny. Ów montaż słowno-muzyczny przygotowany został pod kierunkiem nauczycieli: Elwiry Prucnal i Pawła Smotrysia. Głębokie w treści recytacje, śpiew i komentarze historyczne wprowadziły obecnych w klimat listopadowej uroczystości. Prowadziły one przez rozbiory Polski, powstania listopadowe i styczniowe oraz pierwszą wojnę światową aż do pamiętnego dnia 11 listopada 1918 r.
W części artystycznej obchodów zaprezentował się także Zespół Wokalno-Instrumentalny pod kierownictwem Anny Wójcikiewicz. Jego członkowie wykonali dwie pieśni: „Gaude Mater Polonia” i „Chorał” Józefa Nikorowicza. Podczas akademii wystąpili też uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim: Aleksandra Nizioł i Łukasz Rakuś. Pierwsza zagrała melodię „Na Wawel, na Wawel”, a drugi – „Białe róże”. Nie zawiódł jak zawsze chór żeński działający przy Ośrodku Kultury. Zaśpiewał on z niekłamanym zapałem dwa utwory pod batutą Grzegorza Wójcikiewicza: „Pierwszą kadrową” i „Pieśń o wodzu miłym”.
Ostatni punkt programu stanowiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Uczyniły to delegacje: władz gminnych, Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego, sokołowskich strażaków, Akcji Katolickiej, Solidarności, harcerzy, ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w tymże mieście oraz Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Na zakończenie krótkie słowa podziękowania dla organizatorów i uczestników obchodów skierował przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Nykiel.
Bartosz Walicki