„Kultura chrześcijańska...” – konferencja w Rzeszowie

W dniach 3-4 grudnia w Instytucie Jana Pawła II w Rzeszowie odbywała się konferencja naukowa zatytułowana „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej”. Referaty wygłosili prelegenci z całej Polski, m.in. z Warszawy, Łodzi, Radomia, Kielc, a także z Ukrainy i Słowacji.

Konferencję rozpoczęła Msza św. w kościele Garnizonowym. Uczestnicy tego dwudniowego spotkania dyskutowali m.in. o roli katolików świeckich w kreowaniu życia społecznego i wpływie religii chrześcijańskich na obrzędy ludowe w Europie. „Konferencja odbywa się w Rzeszowie, ponieważ nasz region stanowi pogranicze wielu kultur. Tutaj jest specyficzne środowisko kultury łacińskiej, a także bizantyjskiej, łemkowskiej, słowackiej, romskiej” - mówi ks. dr hab. Andrzej Garbarz, dyr. Instytutu Jana Pawła II w Rzeszowie, współorganizator spotkania. Konferencję zorganizowali Instytut Jan Pawła II, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne.