Opłatek i Strzelca strój...

Ks. Jan Szczupak z pamiatkową "maciejówką"

Strzeleckie mundury były jakby myślą przewodnią przedświątecznego spotkania 18 grudnia 2008 r., na które przybyli Strzelcy, ich dowódcy, sympatycy i zaproszeni goście. Już kolejny raz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie gościł Związek Strzelecki „Strzelec” z Podkarpacia.
Spotkanie rozpoczął rozśpiewany i pełen życzeń program słowno – muzyczny. Nie zabrakło zapracowanych gospodyń, anioła, diabła i śmierci, czyli jasełkowych postaci, gwiazdy betlejemskiej i wspólnie zaśpiewanej „Cichej nocy”. Wraz z młodymi Strzelcami kolędowali kanclerz kurii ks. prałat Jan Szczupak, ks. prałat Władysław Jagustyn – proboszcz parafii pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, o. Rafał Klimas – kustosz sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej, prof. Janusz Cisek – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Komendant Główny Związku Strzeleckiego, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu miasta i województwa, wojska, księża i nauczyciele opiekujący się młodzieżą strzelecką w szkołach z całego województwa. Działalność podkarpackiego „Strzelca” pokazano w prezentacji multimedialnej, która była zarazem podsumowaniem 2008 r. w pracy Związku.
Podczas spotkania opłatkowego ks. Jan Szczupak otrzymał z rąk dowódcy JS 2021 im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli – Marka Strączka oraz prof. J. Ciska czapkę strzelecką, tzw. „maciejówkę” wraz z przywilejem noszenia jej podczas uroczystości. Czapka ta jest symbolem tego wszystkiego, co kryje się w słowie „Strzelec” i Marszałek Piłsudski. Jest symbolem patriotyzmu, niepodległości i wychowania młodych w duchu polskiej tradycji i wiary. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom szczególnie wspierającym Związek. Wzruszającym momentem było także wręczenie członkini "Strzelca" Ewelinie Babickiej nagrody za szczególną odwagę. Podczas jednej z uroczystości dzięki jej odwadze i upartej reanimacji, uratowała życie człowieka, który doznał zawału serca. Otrzymała nagrodę od Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz od siostry Izabeli Rudnickiej, której to właśnie krewnego uratowała.
Spotkania opłatkowe wpisały się już w około świąteczne zwyczaje. Pokazują, że Chrystus przychodzi nie tylko do naszych domów, rodzin, ale jest też obecny w miejscu naszej pracy i nauki. Takie uroczystości są świadectwem, że wiary nie zamykamy tylko w ścianach swoich domów. Związek „Strzelecki” w swojej pracy społeczno – wychowawczej świetnie łączy formację patriotyczną z wymiarem duchowym. Wychowywanie Strzelców jest tym samym pełną edukacją obywatelską młodego pokolenia Polaków.

Izabela Fac