Betlejemskie Światło Pokoju

Pod hasłem „Nieśmy Płomień Braterstwa” 17 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło wędrówkę po Podkarpaciu. Podczas uroczystej Mszy św. w kościele św. Krzyża nastąpiło przekazanie światełka mieszkańcom diecezji i całego regionu. Szczególną symbolikę znaku, jakim jest światełko z Betlejem podkreślał w homilii bp Edward Białogłowski.

„Zapalenie na stole wigilijnym świecy ze znakiem Caritas jest wyrazem solidarności z ubogimi i zapomnianymi - powiedział bp Białogłowski. Te świece kupowane w świątyniach, w Caritasie są naszym darem braterstwa, żeby w wigilijny wieczór wszystkim było jasno i ciepło, żeby sobie przypomnieli o Jezusie, światłości świata” – mówił ksiądz biskup. Na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przybyli do Rzeszowa harcerki i harcerze z całego Podkarpacia. To właśnie oni co roku pilnują, by płomień z Betlejem dotarł do wszystkich mieszkańców regionu. Jak mówią „światło każdego roku musi przebyć długą drogę, a utrzymanie płomienia to wielka odpowiedzialność”. Podczas Eucharystii Betlejemskie Światło otrzymali też przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, wojska, policji i straży pożarnej. Za pośrednictwem 24 hufców Chorągwi Podkarpackiej ZHP płomień trafił do kościołów, szpitali, domów pomocy społecznej, instytucji, a także do prywatnych domów mieszkańców diecezji.
Ks. BP