Porozumienie dla przyszłości - "Strzelec" i ŚZ Żołnierzy Armii Krajowej

Czynne poznawanie przeszłości i uczenie postaw obywatelskich jest jednym z najlepszych sposobów przekazywania ich młodemu pokoleniu. Stanowi to jeden z celów działań Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Realizując go Jednostka Strzelecka 2021 z Rzeszowa podpisała porozumienie z Zarządem Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie. Dokonano tego przy udziale kapelana Armii Krajowej w okręgu podkarpackim ŚZŻAK ks. prałata Władysława Jagustyna.

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie części uprawnień i obowiązków spoczywających na Zarządzie Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK na rzecz „Strzelca”. W celu podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei i etosu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez młodsze pokolenie, „Strzelec” zobowiązał się do ścisłej współpracy z Zarządem Okręgu poprzez wspólne spotkania, podczas których wspominana będzie działalność AK w czasie wojny. Inną formą współpracy stało się branie udziału i pomoc w przygotowywaniu uroczystości w regionie, których organizatorem będą członkowie AK. Wymienione zostały choćby takie uroczystości jak np.: rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, rocznica zamordowania IV Zarządu Głównego organizacji Wolność i Niezawisłość, uroczystości religijno – patriotyczne z okazji 3 maja, czy rocznice wybuchu II wojny światowej i sowieckiej agresji na Polskę, odzyskania niepodległości, odsłanianie pamiątkowych tablic i pomników.
W imieniu ŚZŻAK porozumienie podpisali Prezes Zarządu Okręgu Aleksander Szymański i wiceprezes Henryk Kula oraz Prezes Zarządu Koła nr 1 w Rzeszowie Kazimierz Wilk i Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie Stanisław Boho. Natomiast Jednostkę Strzelecką 2012 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli reprezentował jej dowódca mł. ins. Marek Strączek i dowódca kompanii JS 2021 przy X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie st. chorąży Piotr Dobrzeniecki.
Wspólna działalność obu Związków ma wspólną dewizę: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Efekty tego porozumienia można było zobaczyć podczas uroczystości 3 maja tr., kiedy „Strzelcy” nieśli sztandar żołnierzy AK. Dla członków ŚZŻAK taka współpraca to również kontynuowanie tradycji przedwojennego „Strzelca” i Legionów Piłsudskiego, których spadkobiercami była Armia Krajowa i przekazywanie tego bogatego dziedzictwa młodemu pokoleniu, zrzeszonemu w dzisiejszym „Strzelcu”. To zachowanie ciągłości patriotycznego dziedzictwa wyrosłego z działalności takich postaci jak na przykład „legenda Legionów” – płk. L. Lisa – Kuli.
Izabela Fac