Wyróżnienie Ubi Caritas dla ks. Jana Delekty

ubicaritas005.jpg

Kapituła nagrody Ubi Caritas przyznała w imieniu Caritas Polska ks. Janowi Delekcie – proboszczowi i dziekanowi ropczyckiemu wyróżnienie w kategorii świadectwo.

W dniu 3 października br. pośród innych nagrodzonych i wyróżnionych ks. Jan Delekta odebrał okolicznościowy dyplom. W uzasadnieniu odczytano następujące słowa: „Ks. Jan Delekta,- proboszcz i dziekan dekanatu ropczyckiego. Dostrzega problemy ludzi ubogich i pomaga im. Pomógł w utworzeniu pierwszej w diecezji rzeszowskiej Stacji Opieki Caritas w swej parafii. Angażuje się w wolontariat. Na terenie parafii działa Szkolne Koło Caritas, Warsztaty Terapii Zajęciowej, których jest kapelanem i współpracownikiem. Przyjmuje dzieci ubogie z Warszawy na wakacje z placówek Sióstr Michaelitek. Ks. proboszcz pomagał w zbiórce pieniędzy na operację małej Oli. Pomagał poszkodowanym przez powódź w Ropczycach. Jest przykładem kapłana wrażliwego na ludzką biedę i nieszczęście oraz ofiarnie realizującego ewangeliczne przykazanie miłości.”

Gratulując wyróżnienia Caritas Diecezji Rzeszowskiej wyraża podziękowanie za wielki zaangażowanie na polu miłosierdzia.

Otrzymanie wyróżnienie w rozpoczynającym się 65 Tygodniu Miłosierdzia a zarazem w Roku Kapłańskim ukazuje nam postawę duszpasterza godną do naśladowania.

Ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej