Opłatek Związku Strzeleckiego

Na dworze skrzył się śnieg, mróz też był nie mały. Ale w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie w czwartkowe popołudnie 17 grudnia 2009 r. panował taki gwar rozmów, że chwilami trudno było usłyszeć co mówi siedząca obok osoba. Wszędzie były strzeleckie mundury, co chwilę przez salę przemykała kolejna grupa przybyłych przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” z całego Podkarpacia, dowódców, sympatyków i zaproszonych gości.

Spotkanie rozpoczęła grupa instrumentalno – wokalna, złożona ze Strzelców - uczniów X LO w Rzeszowie. Występ młodych Strzelców oglądał ks. prałat Władysław Jagustyn – proboszcz parafii pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, prof. Janusz Cisek – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Komendant Główny Związku Strzeleckiego, kapelani Jednostki Strzeleckiej 2021 ks. Stanisław Szcząchor oraz z Leżajska o. Radomił Wójcikowski, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu miasta i województwa, wojska, policji, nauczyciele opiekujący się młodzieżą strzelecką w szkołach z całego województwa. Działalność podkarpackiego „Strzelca” oraz żandarmerii strzeleckiej przedstawiała prezentacja multimedialna, która była równocześnie podsumowaniem pracy Związku w 2009 r.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe było szczególne dla ks. Władysława Jagustyna, który otrzymał z rąk dowódcy JS 2021 im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli – Marka Strączka czapkę strzelecką, tzw. „maciejówkę” wraz z przywilejem noszenia jej podczas uroczystości. Czapka stanowi symbol tego wszystkiego, co kryje się w słowie „Strzelec”, niepodległość, ojczyzna. Jest symbolem patriotyzmu, niepodległości i wychowania młodych w duchu polskiej tradycji i wiary. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom szczególnie wspierającym Związek, takim właśnie jak ks. Jagustyn.
Spotkania opłatkowe wpisały się już w przed i po świąteczne zwyczaje. Słowo wigilia, czyli też takie spotkania jak nasze dzisiaj, to równocześnie sięganie w dzieciństwo, młodość. Przywraca się pamięć o rodzinie, środowisku, w którym się wzrastało, a więc Kościół, szkoła – mówił ks. Jagustyn - A potem wigilia to także społeczność, w której się żyje. Pokazują, że Chrystus przychodzi nie tylko do naszych domów, rodzin, ale jest też obecny w miejscu naszej pracy i nauki. Świadectwa, że wiary nie zamykamy w ścianach swoich domów. Związek „Strzelecki” w swojej pracy społeczno – wychowawczej świetnie łączy formację patriotyczną z wymiarem duchowym i rozwojem fizycznym. W ciągu kilku lat udało się stworzyć świetną „wizytówkę” wychowania podkarpackiej młodzieży. Wizytówkę rozpoznawalną poza województwem i stanowiącą dowód, że młodzież szuka najlepszych wzorców, ideałów i chce je naśladować. Trzeba je wskazać, podpowiedzieć i mądrze pokierować młodym pokoleniem.

Izabela Fac