Betlejemskie Światło Pokoju na Podkarpaciu

Pod hasłem „Wszyscy rodzimy się do służby” 16 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju już po raz 19. rozpoczęło wędrówkę po Podkarpaciu. Podczas Mszy św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, sprawowanej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego, nastąpiło przekazanie światła mieszkańcom diecezji i całego regionu. „Harcerz to człowiek, który czuwa i służy”- mówił w kazaniu ordynariusz rzeszowski. „Mamy służyć Bogu i Polsce, służyć drugiemu człowiekowi, być dla drugiego człowieka” – apelował bp Górny. „Tegoroczne hasło akcji doskonale oddaje ideę harcerstwa” – mówiła z kolei harcmistrz Mariola Lentyńska z Podkarpackiej Chorągwi ZHP. „Wszyscy jesteśmy zobowiązani do służby. Temu pięknemu słowu, tej pięknej idei będziemy nadawać nową treść, przekazując światło tym, którzy na nie oczekują z otwartym sercem” - dodała harcmistrz Lentyńska. Na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przybyli do Rzeszowa harcerki i harcerze z całego Podkarpacia. To właśnie oni co roku pilnują, by płomień z Betlejem dotarł do mieszkańców regionu. Podczas Eucharystii światło otrzymali też przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, wojska, policji i straży pożarnej. Za pośrednictwem 24 hufców Chorągwi Podkarpackiej ZHP płomień trafił do kościołów, szpitali, domów pomocy społecznej, przedsiębiorstw, a także do prywatnych domów mieszkańców diecezji. Akcja Betlejemskie Światło Pokoju zapoczątkowana została w 1986 r. przez Austriaków. Ogień przywożony jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez austriackich skautów i roznoszony za pośrednictwem ruchu skautowskiego po całej Europie.