DNI PAPIESKIE W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Jan Paweł II

DNI PAPIESKIE W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ:
Wydarzenie te mają na celu:
1. promowanie kultury chrześcijańskiej
2. propagowanie nauczania papieskiego
3. pogłębianie więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem
4. wspomaganie edukacji młodego pokolenia.

Z Dniem Papieskim jest ściśle związana budowa tzw. „żywego pomnika Jana Pawła II”. Tym żywym pomnikiem są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta pochodzący z niezamożnych rodzin. Opiekę nad nimi sprawuje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Szczególnym wydarzeniem rzeszowskich obchodów X Dni Papieskich: Jan Paweł II – Odwaga Świętości, będzie Pielgrzymowanie z Janem Pawłem II po Rzeszowie.
W dniach 8-10 X 2010 r. każdy będzie mógł jako pielgrzym (indywidualnie, rodzinnie, w grupie koleżeńskiej czy klasowej, itp.) przejść sobie rzeszowskim „szlakiem Świętych”. Szlak ten wyznaczają miejsca związane z osobami, które Jan Paweł II beatyfikował lub kanonizował.

W organizację tego przedsięwzięcia włącza się młodzież objęta papieskim programem formacyjnym oraz wolontariusze papiescy.

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież do uczczenia Dnia Papieskiego także poprzez pielgrzymowanie!

Z modlitwą
ks. dr Janusz Podlaszczak
602 66 76 94 begin_of_the_skype_highlighting              602 66 76 94      end_of_the_skype_highlighting

Czytaj Program w załączniku tekstowym do pobrania poniżej !!!
www.zywekamienie.pl

ZałącznikWielkość
DP-2010-kalendarium.doc92 KB