Rok Wiary

rok_wiary.jpg

W czwartek, 11 października 2012 r. o godz. 18.00 rozpoczął się w Katedrze Rzeszowskiej "Rok Wiary" ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Jest to wydarzenie, obok którego nie możemy przejść obojętnie.

Temat tego Roku wpisuje się w program duszpasterski lat 2010-2013. Owocem kończącego się roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem", powinna być większa miłość do Kościoła, lepsze zrozumienie tajemnicy Kościoła oraz większe zaangażowanie w jego życie i misję. Nowy rok duszpasterski, który rozpoczniemy w Adwencie, pod hasłem: "być solą ziemi" będzie nas wzywał nas do dawania świadectwa wobec świata. Do tego niezbędna jest głęboka wiara i życie nią na co dzień.
Zapraszamy do czytania tekstów poświęconych tematyce Roku Wiary.