DEKRET O ODPUSTACH W "ROKU WIARY"

rok_wiary.jpg

Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 r. postanowiła, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.:

1. Wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;

3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary;

4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa apostolskiego wraz z odpustem zupełnym.

Zawsze należy zachować zwykłe warunki konieczne do zyskania odpustu zupełnego: mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu dla siebie lub ofiarowania go za zmarłych na sposób wstawiennictwa, wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, oraz w okolicach dnia wykonania dzieła obdarzonego odpustem wyspowiadać się, przyjąć Komunię św. i odmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
Odpusty zupełne, pod zwykłymi warunkami, mogą zyskiwać także wierni z sercem skruszonym, którzy z poważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w wymienionych uroczystościach (np. mniszki klauzurowe, osoby chore i opiekujące się chorymi, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo z ich uczestnikami, szczególnie poprzez transmisje telewizyjne lub radiowe celebrowane przez Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody życia.
Działając zgodnie z punktem 2 powyższego Dekretu Penitencjarii Apostolskiej, obok bazylik mniejszych na terenie Diecezji (Bazylika Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie, Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach oraz Bazylika Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu) wyznaczam następujące sanktuaria i kościoły gdzie będzie można zyskać odpust zupełny:

1. Katedra Rzeszowska
2. Sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie
3. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance
4. Kościół Kolegiacki Wniebowzięcia NMP w Jaśle
5. Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach
6. Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu
7. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu
8. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach
9. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Czudcu

Ponadto wyznaczam następujące dni, w które we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Rzeszowskiej można zyskiwać odpusty zupełne za uczestnictwo w Eucharystii albo Liturgii Godzin połączone z odmówieniem Wyznania Wiary:

- 14 października 2012 – inauguracja Roku Wiary w parafiach
- 18 listopada 2012 – wspomnienie bł. Karoliny Kózki, patronki Diecezji
- 8 grudnia 2012 – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
- 13 stycznia 2013 – święto Chrztu Pańskiego
- 19 stycznia 2013 – święto św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona Diecezji
- 2 lutego 2013 – święto Ofiarowania Pańskiego
- 11 lutego 2013 – wspomnienie NMP z Lourdes (dzień chorego)
- 8 maja 2013 – uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika,
- 29 czerwca 2013 – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
- 23 sierpnia 2013 – wspomnienie bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika
- 22 października 2013 – wspomnienie bł. Jana Pawła II
- 24 listopada 2013 – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
- dzień wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego na prośbę proboszcza parafii przeżywającej rekolekcje.

Jednocześnie proszę wszystkich duszpasterzy i katechetów, by wytrwale troszczyli się o wzrost wiary powierzonych im osób, także poprzez jasne ukazywanie zasad niniejszego dekretu, dla większego uświęcenia Ludu Bożego.

Wypraszając dar mocnej wiary i przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary, wszystkim z serca błogosławię.

+Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski