XXI Koncert Wielkanocny „Alleluja” w Rzeszowie

Rzeszów-św. Judy Tadeusza

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o odrodzeniu, po rocznej przerwie w 2012 roku, mających już swoją 20-letnią tradycję Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” organizowanych w gościnnych murach kościoła Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie. Wraz z Chórem Parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie byłem ich pomysłodawcą i przez 6 lat dyrektorem artystycznym, od początku zyskując wielką przychylność i życzliwość ks. prałata Stanisława Tomkowicza, proboszcza parafii. Potem funkcję dyrektora artystycznego Koncertów przez 4 lata pełniła prof. Marta Wierzbieniec, a ostatnie 10 lat - dr Grzegorz Oliwa. Od 1995 roku Koncerty organizował Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie wraz z Parafią Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie i Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Udało mi się poszerzyć o kolejne 5 lat moje opracowanie o 15-tu latach Koncertów Wielkanocnych „Alleluja”, znajdujące się na portalu diecezji rzeszowskiej w dziale: kultura - i tak powstała niewielka książeczka z kolorową okładką licząca 40 stron, którą zatytułowałem: „Opowieść o Zmartwychwstaniu Pańskim. 20 lat Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie 1992-2011”. Na stronie tytułowej dałem jakże piękny i głęboki obraz niemieckiego malarza z przełomu XV-XVI wieku Matthiasa Grűnewalda zatytułowany „Resurrection”, a na ostatniej stronie okładki – kościół Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie.

A co w środku? Dokumentacja występujących w kolejnych Koncertach zespołów, solistów, dyrygentów, wykonywanych utworów, wycinki z programów, publikacji, recenzji, a nade wszystko opis trudu i oddania sprawie Bożej wszystkich wykonawców i organizatorów, którzy z wielkim poświęceniem i starannością przygotowywali się do każdego Koncertu. Wszystkim błogosławił Ks. Biskup Ordynariusz Rzeszowski Kazimierz Górny, który swą obecnością i dobrym słowem wspierał nieustannie wszystkich podejmujących trud organizacji Koncertów Wielkanocnych ku chwale Zmartwychwstałego Pana. Wielką pomoc, zwłaszcza u początków Koncertów, okazywał Prezydent Miasta Rzeszowa dr Mieczysław Janowski, a następnie dr Andrzej Szlachta i Tadeusz Ferenc.

Znakomita akustyka obszernego, o układzie prostokątnym, kościoła Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie, jego piękny, jakby nieco ascetyczny wystrój, świetna komunikacja z dolnym kościołem, sprzyjają muzycznym prezentacjom. Wszyscy, śpiewający i grający, jednoczą się w radosnym przeżywaniu Czasu Zmartwychwstania Pańskiego – poprzez piękne dzieła wielkich mistrzów, serdeczną modlitwę wyrażaną w natchnionej poezji wielkanocnej. Iluż młodych artystów, uczniów i studentów szkół muzycznych, przewinęło się przez 20 lat Koncertów Wielkanocnych! Wielu jest dziś uznanymi artystami, pedagogami, profesorami… Tak spełnia się nie tylko ewangeliczne przesłanie, ale i kulturotwórcza rola Koncertów. Wspomnieć trzeba już nieżyjących uczestników i animatorów Koncertów – O. Cherubina Pająka OFM, prof. Klemensa Gudela, dyrygentów Józefa Barlika, Jana Bałchana.

A oto garść moich refleksji z odrodzonego, XXI Koncertu Wielkanocnego „Alleluja” u Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie, który odbył się w słoneczną niedzielę 14 kwietnia 2013 roku. W świątyni Pańskiej zgromadziło się sześć chórów, w tym pięć z Rzeszowa ”Sancta Familia” Parafii Świętej Rodziny pod dyr. Ludwika Sowińskiego, „Ave Maria” Parafii Matki Bożej Saletyńskiej pod dyr. Mieczysława Białego, „Kantylena” Parafii Świętego Józefa Kalasancjusza pod dyr. Romana Olszowego, „Oremus” Parafii Świętego Józefa pod dyr. Bogdana Jedliczki i „Emmanuel” Parafii Świętego Judy Tadeusza pod dyr. Romana Olszowego. Gościnnie wystąpił Chór „Cantamus” Parafii Świętego Józefa Robotnika z Pstrągowej pod dyr. Pawła Łąckiego. Poezję wielkanocną donośnym głosem recytował ks. Marcin Jaracz, zaś zwięzłym słowem Koncert opatrzyła Maria Różańska.
Najpierw o godz.14.00 uczestniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii, ubogaconej śpiewem chórów. Potem wysłuchaliśmy pięknych pieśni wielkanocnych w chóralnych opracowaniach, m.in. F. Rączkowskiego. Radosne „Alleluja” po wielekroć niosło się aż poza świątynię. Każdy chór przedstawił trzy pieśni ze swego repertuaru. Na koniec uroczyście zabrzmiała podniosła pieśń w moim opracowaniu pt. „Alleluja biją dzwony” w wykonaniu połączonych chórów pod dyrekcją Ludwika Sowińskiego. Dyrygenci otrzymali kwiaty, chóry – piękne dyplomy, a wszyscy spotkali się jeszcze na słodkim poczęstunku w dolnym kościele.
Z radością przyjąłem propozycję objęcia stanowiska dyrektora artystycznego tegorocznego Koncertu. Przypomniały mi się tamte czasy, sprzed 20 lat - organizacji pierwszych Koncertów, atmosfery pełnej zapału, iskry Bożej, głębokich przeżyć, artystycznych i duchowych. Czas trudu – ale i satysfakcji. Przecież nie możemy zakopywać naszych muzycznych talentów, skoro je mamy dane od Boga. Toteż apelowałem do chórów: „Nie upadajcie na duchu!” A za rok spotkamy się znowu.

Słowa serdecznej wdzięczności kieruję do wszystkich wykonawców i organizatorów Koncertu. Wraz z Parafią Świętego Judy Tadeusza Koncert przygotowało Stowarzyszenie „Nasza Arka” i Chór „Emmanuel” z bardzo zaangażowanym prezesem Włodzimierzem Stecem. Najserdeczniejsze podziękowania składam ks. prałatowi Stanisławowi Tomkowiczowi, wieloletniemu proboszczowi parafii, a także obecnemu proboszczowi ks. prałatowi Józefowi Stanowskiemu za wielkie serce, oddaną pomoc i życzliwość przy organizacji Koncertów.

W muzyce i pieśni radujemy się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Koncerty Wielkanocne „Alleluja” u Świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie będą nadal kontynuowane. Bo nieskończona jest dziejów praca, bo co roku, ciągle i na nowo, potrzebujemy Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo co roku odradzamy się i powstajemy na nowo, by iść dalej. Chrześcijaństwo radosne – tak sobie myślę, iż takie ono winno być, pełne otuchy i nadziei, życzliwości do ludzi, do każdego, nawet najbardziej ubogiego, jak naucza papież Franciszek I. Bo Chrystus wszystkich nas umiłował i chce nas prowadzić do swego Królestwa.

Andrzej Szypuła