Zmartwychwstał Zbawca nasz... - Koncert Wielkanocny w Kielnarowej

Czas wielkanocny budzi otuchę i nadzieję. Oto Chrystus Pan Zmartwychwstał i otworzył nam drogę do nieba. To najważniejsze święto w dziejach Kościoła. Tematyka pasyjna, rezurekcyjna, od wieków zajmuje serca i umysły artystów. Powstało i nadal powstaje wiele dzieł o niezwykłej głębi religijnej, z różnych zresztą dziedzin sztuki, pełnych artystycznego wyrazu, dających świadectwo żywej wiary kolejnych pokoleń.

Ogromnie się cieszę, iż udało się założyć chór w Kielnarowej. Wielka w tym zasługa dr Jana Hermaniuka, burmistrza Tyczyna, który od dłuższego czasu namawiał mnie, bym podjął się organizacji chóru. Ziarno padło na podatny grunt. Na pierwszej próbie w Domu Kultury w Kielnarowej, który jest filią Ośrodka Kultury w Tyczynie, w dniu 22 lutego 2013 roku (rocznica urodzin Chopina!) zebrała się grupa entuzjastów, zamiłowanych śpiewaków, pełna nadziei, że chór w Kielnarowej powstanie.

I powstał. Już w Poniedziałek Wielkanocny 2013 roku w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej chór wystąpił po raz pierwszy, śpiewając piękne pieśni na cześć Zmartwychwstałego Pana. Ks. Proboszcz Sławomir Balawender z życzliwością przyjął pierwsze występy chóru, życząc mu dalszego pomyślnego rozwoju.

W niedzielę 28 kwietnia 2013 roku o godz.10.00 w kościele w Kielnarowej odbył się uroczysty Koncert Wielkanocny. Na stopniach ołtarza chór zaśpiewał sześć pieśni wielkanocnych w moim opracowaniu: „Zmartwychwstał Zbawca nasz”, „Zmartwychwstał Pan”, „Regina caeli laetare”, „Chrystus Pan Król”, „Alleluja Jezus żyje”, Alleluja biją dzwony”. Podczas Mszy Świętej chór zaśpiewał pieśń maryjną „Gdy klęczę przed Tobą” i „Ubi caritas”. W prezentacjach pieśni bardzo pomogło kilku chórzystów z Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Odważny śpiew, piękne stroje, cudowna akustyka świątyni robiły wrażenie. Z ołtarza patrzył na nas, uosobiony w pięknej rzeźbie, Chrystus wstępujący do nieba, patron kościoła i parafii. Znakomitym dopełnieniem Koncertu były poezje o Zmartwychwstaniu Pańskim W. Horzycy, K. Iłłakowiczówny, H. Biłki, C.K. Norwida i Ks. Jana Twardowskiego w świetnym wykonaniu Marii Mańko, a także moim.

Bardzo się cieszę, iż udało się założyć chór w Kielnarowej. W każdej społeczności są osoby obdarzone talentem muzycznym. Rzecz w tym, by umieć się zorganizować i nie upadać na duchu przy pierwszych trudnościach. „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się Imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt, 18,20) – powiada Chrystus. Mam nieodparte wrażenie, iż Chrystus jest obecny wśród chórzystów podejmujących szlachetny trud organizacji chóru w Kielnarowej.

Niech Zmartwychwstały Chrystus i Święta Cecylia, patrona muzyki i śpiewu kościelnego, błogosławią na dalszy rozwój i piękny śpiew chóru.

Andrzej Szypuła