"O Panie, Chlebie nasz..."

XV Przegląd Pieśni Eucharystycznych w Rzeszowie

Tajemnica Eucharystii… Przeżywamy ją w różnych wymiarach – osobistych, wspólnotowych, także poprzez sztukę, a więc i muzykę. A już najpełniej – przez zgodne głosy chórów, pełne natchnienia i oddania.

Już po raz piętnasty – a więc jubileusz! – w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie, zarazem parafii pod tym wezwaniem, nad którą opiekę duszpasterską sprawują Misjonarze Świętej Rodziny, przy ul. Solarza 14 na Osiedlu Krakowska Południe, w słoneczną niedzielę 2 czerwca 2013 roku o godz.15.00 zebrało się 9 chórów, by wielbić Imię Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Najpierw na Mszy Świętej, a potem na Przeglądzie, z pięknymi pieśniami eucharystycznymi wystąpiły chóry: „Oremus” parafii Św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu pod dyr. Bogdana Jedliczki, „Deo Gloria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mogielnicy pod dyr. Mieczysława Białego, „Kantylena” parafii Św. Józefa Kalasancjusza pod dyr. Romana Olszowego, „Collegium Musicum” z WDK w Rzeszowie pod dyr. Andrzeja Szypuły, „Emmanuel” parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyr. Romana Olszowego, „Ave Maria” parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej pod dyr. Mieczysława Białego, „Credo” parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie-Zalesiu pod dyr. Wojciecha Bednarczyka i „Sancta Familia” parafii Św. Rodziny w Rzeszowie pod dyr. Ludwika Sowińskiego.

Wszystkich godnie powitał ks. Andrzej Kinal, proboszcz parafii Św. Rodziny w Rzeszowie. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, wykładowca, kierownik Katedry Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wygłosił on także piękną homilię o roli muzyki i śpiewu w liturgii.

Po Mszy Świętej, podczas której oprawę muzyczną sprawowały chóry, odbył się przegląd, w którym uczestniczyło ok. 200 chórzystek i chórzystów. Ze szczególną siłą zabrzmiały na zakończenie dwie pieśni śpiewane przez połączone chóry: „To Ty, o Panie, Chlebie nasz” z Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1981 roku, autor tekstu - Jean-Paul Lecot, tłum. ks. J. Kochański SDB, autor melodii – George Kirbyc, w opracowaniu na chór o. Cherubina Pająka OFM z bernardyńskiego klasztoru, już nieżyjącego, oraz „Być bliżej Ciebie chcę” w opr. ks. Jana Łasia SDB. Połączonymi chórami dyrygowali kolejno: Roman Olszowy i Andrzej Szypuła.

W Roku Wiary, jaki obecnie przeżywamy, miałem zaszczyt przedstawić na Przeglądzie głęboki w swej wymowie wiersz Romana Brandstaettera pt. „O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary”. Oto fragment tego wiersza: „Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, musimy zostać artystami wiary”.

Z wielką swadą i oddaniem Przegląd prowadziła Barbara Matwij, prezes Chóru „Sancta Familia”. Każdy chór otrzymał pamiątkowy dyplom, a dyrygenci kwiaty. Nie brakło słodkiego poczęstunku.

Każdy z przeglądów, zresztą o rzadko spotykanej tematyce – eucharystycznej, miał swoją intencję. W tym roku było ich dwie – modlitwa o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II i modlitwa dziękczynna za papieża Franciszka, pokornego następcę Świętego Piotra.

Myślę, iż największą zaletą chóralnych przeglądów eucharystycznych jest pełne ducha spotkanie wspólnotowe oddanych muzyce kościelnej chórów, które nieraz od wielu dziesiątek lat sprawują liturgiczną służbę przy Chrystusowym Ołtarzu. Pokłoniliśmy się tedy wszyscy na koniec Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, by błogosławił Ojczyźnie naszej, a także oddanym chórom, które całym sercem, zgodnymi głosami, nieustannie śpiewają na Jego cześć pieśń uwielbienia.

Andrzej Szypuła