Kongregacje katechetyczne

katecheza

30 sierpnia w Jaśle w klasztorze ojców Franciszkanów i w sobotę 31 sierpnia w Domu Diecezjalnym „Tabor” oraz w katedrze odbyły się kongregacje dla katechetów. W programie znalazł się wykład reżysera Lecha Dokowicza pt. „Katecheza w służbie nowej ewangelizacji”. Reżyser zwrócił uwagę na rzeczywistość walki między Dobrem a Złem jaka toczy się w sercach ludzi młodych. Jednym z zadań katechetów jest pomoc dzieciom i młodzieży w osiągnięciu zbawienia przez podprowadzenie do świadomego życia duchowego.