Odpust i zjazd sołtysów w Tarnowcu

Tarnowiec

8 września w Tarnowcu w uroczystość odpustową w Sanktuarium Narodzenia NMP odbył się zjazd Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Kół Gospodyń Wiejskich i rolników z regionu. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Jan Wątroba, który dokonał aktu zawierzenia rolników diecezji rzeszowskiej Matce Bożej Tarnowieckiej - Pani Rolniczego Trudu. Uroczystości w kościele poprzedziła konferencja naukowa dla rolników i środowisk wiejskich w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu o godz. 9.00, podsumowaniem której było skierowanie wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.