I Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich

logo kongresu rad.jpg

Ponad tysiąc osób z całej Polski, w tym 50 przedstawicieli diecezji rzeszowskiej, uczestniczyło 14 i 15 września br. w I Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu. Celem dwudniowego spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności rad, ocena szansy ich rozwoju oraz wymiana doświadczeń i oczekiwań członków. Zostaną także przedstawione wyniki badań socjologicznych dotyczących funkcjonowania Rad.

Parafialna Rada Duszpasterska zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii, a jej zadaniem jest współpraca duchownych i świeckich, pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii, koordynacja działań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.