Eskadra Lotnicza w Mrowli

Mrowla

17 września br. w Mrowli odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 56. Eskadrze Lotniczej Wojska Polskiego, która w okresie II wojny światowej stacjonowała w Mrowli. Pamiątkowa tablica znajduje się na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Tablicę poświęcił biskup rzeszowski Jan Wątroba.
56 Eskadra Towarzysząca - pododdział lotnictwa Wojska Polskiego II RP została sformowana na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 17 lipca 1933 roku w składzie 5 Pułku Lotniczego. Organizacja eskadry została rozpoczęta 1 sierpnia 1933 roku na lotnisku Lida. Zgodnie z organizacją pokojową eskadra posiadała trzy plutony. Mobilizacja eskadry została przeprowadzona w dniach 24 i 25 sierpnia 1939 roku. Po przeprowadzeniu mobilizacji pododdział został przenianowany na 56. Eskadrę Obserwacyjną. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie lotnictwa Armii „Karpaty” operując z lotniska polowego w Mrowli. Na uzbrojeniu eskadry znajdowało siedem samolotów towarzyszących i dwa samoloty łącznikowe. 6 września klucz słowackich samolotów zestrzelił jeden z samolotów eskadry z Mrowli. Zestrzelenie to uznano jako jedyne potwierdzone zestrzelenie polskiego samolotu przez pilota słowackiego. Jednostka zakończyła działania bojowe lotem rozpoznawczym 17 września w rejon Przemyśla. Pod wieczór samoloty eskadry przeleciały do Czerniowiec w Rumunii.