Nowi Rycerze Kolumba

rycerze k 1.jpg
rycerze k 2.jpg
rycerze k 3.jpg
rycerze k 4.jpg
rycerze k 5.jpg

Środa, 30 października br., obfitowała w doniosłe wydarzenia Rycerskie dla Rad Lokalnych Rycerzy Kolumba Rejonu 8. W godzinach popołudniowych przybył do Rzeszowa Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Zacny Brat Krzysztof Orzechowski, który wspólnie z Delegatem Rejonowym , Bratem Tomaszem Wawrzkowiczem nagrał audycję Rycerską dla Diecezjalnego Radia "VIA". Następnie obaj Bracia Rycerze nagrali audycję dla Radia Watykańskiego o historii, rozwoju i działalności Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce i w Rejonie 8, który ma w swojej opiece Delegat Rejonowy Tomasz Wawrzkowicz. O godz. 17.30 w Kościele Św. Jadwigi Królowej odprawiono Różaniec, który poprowadzili Rycerze Kolumba.
Tuż po godz. 18.00 odprawiona została Msza Św. koncelebrowana przez 10 Księży, której Przewodniczył ks. dr Jan Piotrowski, Kapelan J.Św., Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, a kazanie wygłosił Wiecekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie Ks. dr Janusz Sądel, RM, KHKK.

We Mszy Św., oprócz wiernych Parafii Akademickiej w Rzeszowie uczestniczyli Rycerze Kolumba i kandydaci na Rycerzy z Diecezji Rzeszowskiej, Tarnowskiej i Archidiecezji Przemyskiej.
Poczet Sztandarowy wystawiła Rada Rycerzy Kolumba w Dobrzechowie, na czele z Wielkim Rycerzem Bratem Marianem Wójtowiczem.

Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęła się Uroczystość przyjęcia nowych członków w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba.

Najznamienitszym kandydatem, który postanowił wstąpić do Zakonu Rycerzy Kolumba był Pasterz Diecezji Rzeszowskiej JE Czcigodny Ks. Biskup Jan Wątroba.
Cieszymy się z obecności JE Ks. Biskupa Ordynariusza w naszej Braterskiej Organizacji, skupiającej katolickich mężczyzn .

Zakon Rycerzy Kolumba jest nazywany Prawym Silnym Ramieniem Kościoła Katolickiego, związanym nierozerwalnie ze Stolicą Apostolską oczywiście z Ojcem Świętym, Kardynałami, Arcybiskupami, Biskupami i Księżmi na całym Świecie.

Wraz z JE Ks. Biskupem Janem w szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło 32 mężczyzn, w tym 7 Księży Kapelanów.

Wśród uczestniczących w tej Uroczystości, jako kandydaci oraz jako goście, będący już Rycerzami Kolumba byli między innymi:
ks. dr Jan Piotrowski, Kapelan J.Św., Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu; Wiecekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie Ks. dr Janusz Sądel;
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec; Kapelan Diecezji Tarnowskiej Rycerzy Kolumba Ks. Prałat Józef Dobosz; Ks. Prałat Stanisław Dutka, Proboszcz Parafii Bł. Karoliny w Tarnowie; Dyrektor Katolickiego Radia "VIA" Ks. Marek Chorzępa; Ks. Maciej Figura, Kapelan Rady w Dobrzechowie.

Uczestnikami było także wielu Braci Rycerzy (z Rad Lokalnych z: Rzeszowa z Zespołem Inicjacyjnym i Ks. Kapelanem Januszem Kosiorem, Sędziszowa Małopolskiego z Kapelanem Ks. Krzysztofem Gacem i Wielkim Rycerzem Bogusławem Kmieciem, Dobrzechowa z Ks. Kapelanem Maciejem Figurą i Wielkim Rycerzem Marianem Wójtowiczem oraz Dębicy z Ks. Kapelanem Józefem Doboszem i Wielkim Rycerzem Stanisławem Chmurą) oraz mężczyźni, którzy wstąpili do Rycerstwa z trzech Diecezji Południowo-Wschodniej Polski (między innymi z Tarnowa, Dębicy, Nowego Sącza, Sędziszowa Małopolskiego, Łańcuta, Tarnobrzega, Leżajska, Pilzna, Rzeszowa i okolic).

Swoją obecnością Uroczystość Uświetnił Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Brat Krzysztof Orzechowski, który przybył do nas z Radomia oraz Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Brat Leszek Waksmundzki ze Starachowic.

Przyjęcia nowych Rycerzy dokonał Zespół Inicjacyjny Rady 15268 w Rzeszowie w składzie: Ks. Janusz Kosior, Lucjan Kosturek, Zdzisław Banat, Piotr Wisz, Jerzy Wawrzkowicz, Zbigniew Marcinkiewicz, Tomasz Kloc i Bogusław Płonka.
Jako pomocnicy wystąpili Bracia Rycerze: Ryszard Kruk, Henryk Luty, Jan Nowak i Mateusz Szpyrka.

Po zakończeniu Uroczystości do zebranych przemówił JE Ks. Bp Jan Wątroba, Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba Ks. Janusz Kosior, Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Brat Krzysztof Orzechowski oraz Delegat Rejonowy Brat Tomasz Wawrzkowicz.
Wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

Bardzo dziękujemy Kapelanowi Diecezjalnemu Zakonu Rycerzy Kolumba
Ks. Januszowi Kosiorowi za serdeczne przyjęcie nas w murach Kościoła Akademickiego p.w. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Materiał fortograficzny: Kanclerz Rady Rzeszowskiej, Brat Jerzy Wawrzkowicz.
Pozdrawiam Bratersko, Vivat Jesus! Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba Tomasz Wawrzkowicz.