Spotkanie Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej

bernardyni 085.JPG

9 listopada br. o godz. 9.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu wziął udział m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz biskup pomocniczy Edward Białogłowski. Rada stanowi organ doradczy biskupa ordynariusza. Radę duszpasterską powołuje i określa jej statut biskup diecezjalny. Tworzą ją świeccy i duchowni diecezjalni i zakonni reprezentujący całą diecezję. Głównym jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę biskupa ordynariusza. Rada powinna gromadzić się przynajmniej raz w roku.
Na zdjęciu: Świeccy i duchowni - uczestnicy uroczystości jubileuszowych 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.