Opłatek rzeszowskich pedagogów

oplateknauczycieli1.jpg
oplateknauczycieli2.jpg
oplateknauczycieli3.jpg

Od wielu lat styczeń jest miesiącem organizowania przez różne struktury „Solidarności” spotkań opłatkowych. W Regionie Rzeszowskim jedno z pierwszych zorganizowała Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Rzeszowie w dniu 11 stycznia 2014r. Miejscem tegorocznego opłatka był (podobnie jak w roku ubiegłym) Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie im. Tadeusza Rejtana. Organizatorzy zaprosili na nie oprócz działaczy nauczycielskiej „Solidarności” - czynnych zawodowo i seniorów, przedstawicieli: Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, władz miejskich i samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli duchowni, w tym: ks. biskup Edward Białogłowski, ks. Jan Szczupak proboszcz rzeszowskiej Fary, ks. Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Janusz Kosior proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej, poseł Andrzej Szlachta, Krystyna Lech dyrektor departamentu edukacji i nauki w Urzędzie Marszałkowskim, Henryk Wolicki wiceprezydent Rzeszowa, radni Miasta Rzeszowa: Andrzej Dec – przewodniczący Rady Miasta, Waldemar Szumny, Jerzy Cypryś, Mirosław Kwaśniak, Zenon Fajger przedstawiciel rzeszowskiego Oddziału IPN. Obecni byli działacze NSZZ „Solidarność”: Teresa Misiuk wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, Wojciech Buczak przewodniczący Regionu Rzeszowskiego, Andrzej Filipczyk wiceprzewodniczący ZR, Czesław Knapik sekretarz ZR, Marian Irzyk wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów
i Rencistów oraz przewodniczący Sekcji Regionalnych OiW krośnieńskiej Jan Bałuka i rzeszowskiej Alfred Kopeć.
Spotkanie rozpoczął program jasełkowy w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, pod kierunkiem: Katarzyny Kadyjewskiej, Małgorzaty Tasior oraz Anny Pustelniak-Kuchniak. Spektakl opowiadający w humorystyczny sposób o narodzeniu Pana Jezusa, nawiązywał w wyraźny sposób do współczesnych czasów. Nic dziwnego, że młodzi aktorzy nagrodzeni zostali przez zebranych gorącymi oklaskami. W przerwach pomiędzy aktami zebrani śpiewali kolędy.
W krótkim wystąpieniu Bogusława Buda przewodnicząca OM NSZZ „S” POiW w Rzeszowie przedstawiła zebranym czym zajmowali się członkowie nauczycielskiej „S” w ubiegłym roku: „ Był to rok trudny i bardzo pracowity – mówiła Buda. Był to czas obrony Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, jakości edukacji, miejsc pracy i szkół. Temu służyły pikiety, manifestacje, demonstracje w Warszawie. Akcja informacyjna służyła przekazaniu wiedzy dotyczącej niekorzystnych zmian w prawie oświatowym. Prowadziliśmy akcję „Napisz list do posła ws. zmian w KN” oraz w obronie dzieł A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza usuniętych z programów nauczania w gimnazjach. Prowadziliśmy rozmowy ws. nauczania drugiego języka obcego w szkołach podstawowych , a teraz ws. płacy pracowników obsługi w szkołach. Przewodnicząca OM POiW wspomniała także o przyjemniejszych dla związkowców wydarzeniach, do których zaliczyła uczestnictwo w różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych, wycieczkach, szkoleniach, pielgrzymkach, a także organizowanie konkursu „Tożsamość i pamięć Stan wojenny”. Pochwaliła także uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie za zdobycie 7 nagród w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym – 150 rocznica Powstania Styczniowego. Działacze nauczycielskiej „S” podejmowali także różne akcje charytatywne.
Kończąc swoje wystąpienie B. Buda życzyła pedagogom by rok 2014 był dla nich dużo lepszy od poprzedniego, ale zarazem także odważnych marzeń, wzajemnego zrozumienia, spokoju, życzliwości i dzielenia się radością.
Po B.Budzie przemawiali m.in.: Andrzej Szlachta, Wojciech Buczak, Krystyna Lech, Henryk Wolicki, Teresa Misiuk. Glos zabrał także ks. biskup Edward Białogłowski, dziękując nauczycielskiej „S” za wsparcie działań biskupów protestujących przeciwko propagowaniu ideologii gender. Wspomniał także o nasilających się atakach na kościół katolicki, przyrównując je do ataków władz komunistycznych na polskich biskupów z połowy lat 60-tych, za wystosowanie przez nich listu do biskupów niemieckich. Kończąc życzył nauczycielom odwagi w mądrych działaniach.
Po wystąpieniach, Teresa Misiuk i Wojciech Buczak wręczyli zasłużonym pedagogom Złote i Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania „S”. Złote otrzymali: Halina Bury (SP Nr 17 w Rz.), Elżbieta Gorczyca (ZS Gospodarczych w Rz.) i Andrzej Kołodziej (ZS Zawodowych w Sędziszowie Młp.). Srebrnymi odznaczono: Bernadettę Frysztak, Anetę Tokarz, Renatę Białek i Martę Dybkę (ZS Zawodowych w Sędziszowie Młp.), Danutę Drozdowską i Magdalenę Ziaję (ZS Nr 2 w Rz.) oraz Mirosława Kwaśniaka (ZS Samochodowych w Rzeszowie).
Następnie Teresa Misiuk i Zenon Fajger wręczyli nagrody finalistom III edycji konkursu „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny”. Pierwszą nagrodę otrzymały Katarzyna Raźnikiewicz i Joanna Źródłowska z Gimnazjum Nr 11 w Rzeszowie za pracę „Świadkowie terroru komunizmu” - opiekunowie Teresa Tęcza i Mariusz Rosiak. Drugie miejsce zajął Albert Żmuda z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie za pracę „Grudzień 1981 – stan wojenny” – opiekunka Grażyna Bąk. Trzecie miejsce przypadło Justynie Skibie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach za pracę „Wspomnień czas” - opiekunka Bogumiła Stec-Świderska. Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego była OM NSZZ „S” POiW w Rzeszowie, a honorowy patronat objął Kurator Oświaty i IPN Oddział w Rzeszowie.
Specjalną nagrodą niespodzianką dla odznaczonych i laureatów konkursu był występ Anny Śliwy - uczennicy z Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, która profesjonalnie wykonała piosenkę „Tańczące Eurydyki” z repertuaru Anny German. „Pastorałki Bożonarodzeniowe” w wykonaniu uczennicy Pauliny Kalandyk wprowadziły w atmosferę łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnie życzeń. Pomiędzy poszczególnymi punktami programu wspólnie śpiewano kolędy, które wprowadziły rodzinny nastrój. Spotkanie zakończył smaczny poczęstunek przy szwedzkim stole przygotowany przez restaurację „Biesiada”.
Opracował Jerzy Klus