Spotkanie opłatkowe w WSK PZL Rzeszów

wskoplatek5.JPG
wskoplatek3.JPG
wskoplatek4.JPG
wskoplatek1.JPG
wskoplatek2.JPG

Styczeń to czas licznych spotkań świątecznych organizowanych przez różne środowiska, zakłady pracy i organizacje. Od wielu lat tradycję opłatkową pielęgnuje NSZZ Solidarność. 17 stycznia br. odbyło się jedno z większych spotkań w regionie – opłatek w WSK PZL Rzeszów S.A. Gościem spotkania był m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba.
Związki zawodowe w WSK PZL Rzeszów powstały 10 września 1980 r. W tym dniu podpisano porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a dyrekcją WSK dotyczące utworzenia nowych, samorządnych, niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych. Rok później, 20 września 1981 r., podczas Mszy św. na stadionie Stali Rzeszów biskup przemyski Ignacy Tokarczuk poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” WSK Rzeszów. 13 grudnia 1981 r. odbyły się wybory Komisji Zakładowej. Przewodniczącym został Adam Matuszczak. „Solidarność” w WSK liczyła wówczas 13 500 członków. Ludzie „Solidarności” z WSK wzięli na siebie ciężar i odpowiedzialność budowania struktur związku w regionie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wielu działaczy „Solidarności” zostało internowanych, więzionych i prześladowanych, wielu prowadziło działalność w podziemiu. Ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” odbyła się 17 kwietnia 1989 r. 30 września 1989 roku przewodniczącym „Solidarności” w WSK wybrany został Adam Śnieżek. Obecnie przewodniczącym NSZZ „Solidarność” WSK Rzeszów jest Roman Jakim.